Tag: Rahvapidu

Kolgaküla rahvamaja. Valla 79. aastapäevale pühendatud KUUSALU VALLA RAHVA PIDU.

Eeskavas Kolgaküla Lainerid, Juminda Poolsaare Bänd, Kuusalu pasunakoor. Tantsuks esineb Airi Allvee saateansambliga. Mälumäng, kohvilaud. Pidu on tasuta. Iga küla, seltskond toob koogi. Laudade...

KOLGA RAHVA MAJA ÜMBRUSES KOLGA KARAP tuleb taas!

Oled oodatud mõnusat päeva veetma. Vaata www.kolga.ee või MTÜ Kolga Arendus FB.

Viinistu MUINASTULEDE ÖÖ

27. augustil kell 17-19 Seminar-retked  merel „Pärispea poolsaare rannakülade elukeskkonna väärtustamine, hoidmine ja edasiarendamine.” Kell 17-20 tegevused lastele: joonistusvõistlus, näomaalingud, Lahemaa Mereklubi erinevad mereteemalised tegevused. Kell...

Harju-Jaani rahvariidepäev

Nõuandeid annab Eesti Rahva Muuseumi kuraator Reet Piiri. Oodatakse kõiki, kes kavatsevad osta või ise teha kodukandi rahvarõivad või soovivad saada kinnitust oma rahvarõivaste...

Valla 77. aastapäevale pühendatud KUUSALU VALLA RAHVA PIDU

Esineb meesansambel Lüü-Türr, tantsuks Airi Allvee ja New Murphy Band. Eeskava, mälumäng, kohvilaud. Pidu on tasuta. Iga küla/seltskond toob koogi ja mälumänguküsimuse. Laudade broneerimine...

Nõidade kogunemine Aruküla lauluväljakul

Etendus „Nõiavärk“. Esitavad kohalikud nõiad. Lõke. Kaasa nõiakorv näkside ja jookidega. Õhtu lõppeb meestelauluseltsi Lüü-Türr esinemisega.

Muinastulede öö

Teadusbussi tuleetendus, 21.30 tulede süütamine rannal, tuleshow,  tantsuks ansambel

Taasiseseisvumispäeva tähistamine

Teatritrupp Põrgokõsõ esitab pildikesi Andrus Kivirähki näidendist „Eesti matus“. Lugu sellest, kuidas Eesti moodi peetakse matuseid ja pulmi ning sellest, mis oli enne ja...

Kehra Kodu sünnipäev-perepäev

Kell 14 Pidulik avamine; 14.20 klientide kontsert-esinemine; 15  infotund  küla­­listele; 16 tutvumine majadega; 16.30 tantsuõhtu klientidele ja külalistele muusikute saatel. Avatud on kohvik ja...

VIIMASED UUDISED

Aru­kü­la koo­liõ­de RI­TA SEPP: „Meie töö on hoi­da koo­lid ava­tu­na...

Seo­ses uu­te ko­roo­na­reeg­li­te­ga pa­lu­vad koo­liõed lap­se­va­ne­ma­telt kü­sit­lus­le­he­le vas­tust, kas lu­ba­vad oma last tes­ti­da ja vakt­si­nee­ri­da. Eel­mi­se nä­da­la es­mas­päe­val, 13. sep­temb­ril oli fir­ma Eld­red vakt­si­nee­ri­mis­buss tund...