Tag: raamatuesitlus

KEHRA RAAMATUKOGUS RAAMATUESITLUS „Hüdra viimased poisid. Anija vald ja Tallinna Reaalkool”.

Raamatut tutvustavad autor Ants Miidla, Valdur Topaasia, kunstnik Erik-Arne Uustalu, küljendaja Uku Praks ja teised. Sissepääs tasuta. Raamatu väljaandmist toetasid kohaliku omaalgatuse programm ja...

VIIMASED UUDISED

Kuu­sa­lu koo­li juur­dee­hi­tus lä­heb kal­li­maks ja val­mib hil­jem

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu an­dis 10 poolt­hää­le­ga nõu­so­le­ku muu­ta Kuu­sa­lu kesk­koo­li uue algk­las­si­ma­ja ehi­ta­jaks va­li­tud fir­ma­ga Mont­re­co OÜ sõl­mi­tud han­ke­le­pin­gut ning suu­ren­da­da han­ke mak­su­must 300 000 eu­ro...