Tag: pärastlõuna

Kõrveaia talus, Aru külas, kuusalu vallas MUUSIKALINE PÄRASTLÕUNA „Tormis Kõrveaial”

Esinevad: RAM, Kolga-Kuusalu kammerkoor, perekond Johanson, Krista Citra Joonas, Mari Jürjens. Kontsert on tasuta.

KEHRA SOTSIAALKESKUSES KOHVIK-KLUBI EAKATELE

Külaline Tiina Tambaum (vanemaealiste uurija ning raamatu „Gerontoloogia” üks autoritest).

Pensionäride itaaliapärane PÄRASTLÕUNA Jüri Aarmaga

Lauake katab end osaleja korvist! Viktoriin ja muud üllatused. Tasuta! Registreeri 12. oktoobriks 5566 2119.

KOHVIK-KLUBI pärastlõuna eakatele

Külaliseks vallavanem Arvi Karotam.

VIIMASED UUDISED

Aru­kü­la koo­liõ­de RI­TA SEPP: „Meie töö on hoi­da koo­lid ava­tu­na...

Seo­ses uu­te ko­roo­na­reeg­li­te­ga pa­lu­vad koo­liõed lap­se­va­ne­ma­telt kü­sit­lus­le­he­le vas­tust, kas lu­ba­vad oma last tes­ti­da ja vakt­si­nee­ri­da. Eel­mi­se nä­da­la es­mas­päe­val, 13. sep­temb­ril oli fir­ma Eld­red vakt­si­nee­ri­mis­buss tund...