Tag: KURSUS

ARUKÜLA NOORTEKESKUSES 18.-19. juulil ÜLEELAMISKURSUS Kollasaarel

Oodatud on osalema Raasiku valla põhikooli vanema kooliastme ja gümnaasiumi noored. Registreerimine 30. maist: Maarja-Ly (5858 8252) ja Angela (5556 6887).

VIIMASED UUDISED

Kuu­sa­lu val­las saa­vad ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mist toe­tust 11 pro­jek­ti

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas 19. au­gus­til ha­jaa­su­tu­se prog­ram­mist toe­tu­se­saa­ja­te uue ni­me­kir­ja. Esi­mest kor­da ot­sus­ta­ti prog­ram­mist ra­has­ta­tud pro­jek­tid juu­nis, kuid siis esi­ta­ti vaie ning val­la­va­lit­sus tü­his­tas...