Tag: koolitus lapsevanematele

KEHRA SOTSIAALKESKUSES projekti „Vaimse tervise edendamine” raames KOOLITUS teemadel: vaimse tervise...

Samuti lapsi kasvatavate, noori tulevasi lapsevanemaid juhendavatele, õpetavatele ja teemast huvitatud isikutele. Registreeri tel 5331 1154, 5551 1944, 602 0048, marianne.leis@anija,ee, airi.horrak@anija.ee.

VIIMASED UUDISED

Kuu­sa­lu koo­li juur­dee­hi­tus lä­heb kal­li­maks ja val­mib hil­jem

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu an­dis 10 poolt­hää­le­ga nõu­so­le­ku muu­ta Kuu­sa­lu kesk­koo­li uue algk­las­si­ma­ja ehi­ta­jaks va­li­tud fir­ma­ga Mont­re­co OÜ sõl­mi­tud han­ke­le­pin­gut ning suu­ren­da­da han­ke mak­su­must 300 000 eu­ro...