Tag: aastapäev

RAASIKU RAAMATUKOGU 110. sünnipäeva salongiõhtu

Musitseerivad Tuuli ja Teet Velling. Üllatused. Osalemine tasuta.

Raasiku valla 24. AASTAPÄEVA tähistamine

Esineb arhailise laulu meestelauluselts Lüü-Türr. Kohtumine volikogu liikmetega. Teema Raasiku valla tulevik. Sünnipäevatort ja kohv. Olete kõik oodatud.

Raasiku valla 24. aastapäeva tähistamine Pikaveres

Esineb arhailise laulu meestelauluselts Lüü-Türr. Kohtumine volikogu liikmetega. Teema Raasiku valla tulevik. Sünnipäevatort ja kohv. Olete kõik oodatud.

Raasiku valla 24. aastapäeva tähistamine rahvamajas

Esineb arhailise laulu meestelauluselts Lüü-Türr. Kohtumine volikogu liikmetega. Teema Raasiku valla tulevik. Sünnipäevatort ja kohv. Olete kõik oodatud.

Eesti Vabariigi 98. sünnipäev

Iseseisvuspäev. Kontsert-aktus. Volikogu esimehe ja vallavanema sõnavõtt. Raasiku rahvamaja rahvatantsurühmad. Külalisesineja naisansambel Kodu Anija vallast. Tasuta.

Harju-Jaani kirikus vabariigi aastapäeva palvus ja lillede ning küünalde asetamine vabadusvõitlejate...

Tervitused. Aukodaniku õnnitlemine. Duo Margit Tali (laul) ja Andres Vago (kitarr). Tasuta. Info 529 2550.

VIIMASED UUDISED

Keh­ra koo­liõ­pi­las­te mee­dia­ring hak­kab te­ge­ma uu­dis­te­saa­teid

Keh­ra güm­naa­siu­mi juu­res te­gut­seb teist õp­peaas­tat MTÜ Val­gus­mee­dia eest­võt­tel mee­dia­ring, kus õpi­tak­se pea­mi­selt vi­deouu­dis­te ja -saa­de­te te­ge­mist. Keh­ra tu­ru ava­mi­sel mul­lu no­vemb­ris as­kel­da­sid rah­va...