Volikogu esimehed selguvad tuleval nädalal

878

Valimised on läbi. Pärast seda on kolm päeva aega vali­mis­prot­seduuri vaidlustamiseks. Kui kaebusi pole, koguneb vali­mis­­ko­mis­jon ja kinnitab valimistulemused. Komisjoni esi­mees peab pärast seda seitsme päeva jooksul kutsuma kokku volikogu uue koosseisu.

Seega toimuvad sel nädalal eeldatavasti vali­mis­komis­jo­nide koosolekud. Uute volikogude esimesed istungid toi­mu­­vad järgmisel nädalal.

Volikogu esimesel istungil saab päevakorras olla kaks punkti: volikogu esimehe ja aseesimehe valimine ning valla­valitsuse tagasiastumispalve ärakuulamine. Vallavalitsus töö­tab seejärel edasi kuni uue val­la­va­litsuse kinnitamiseni.

Suure tõenäosusega saame alles kahe nädala pärast teatada, kes on valitud volikogu esimeesteks ja aseesimeesteks. Vallavanemate kohta tulevad uudised ilmselt veel nädal hiljem.