Volikogu ei algatanud Kehra hoolekandeküla detailplaneeringut

830

Anija vallavolikogu praeguse koosseisu viimasel istungil lükati hoolekandeküla rajamise otsustamine edasi.

Hoolekandeküla ehitamist Kehra külje alla Lehtmetsa külla soovib riigile kuuluv AS Hoolekandeteenused. Kavas on rajada 80-90-kohaline küla psüühiliste erivajadustega inimestele, töötajaid peaks tulema umbes 30.

Hoolekandeteenuste taot­lusel esitas vallavalitsus voli­kogule eelnõu algatada Kehra hoolekandeküla de­tail­pla­nee­ring ning kinnitada selle lähte­sei­su­­kohad.

Volikogu liige Tõnis Väli ütles, et valla üldplaneeringu järgi on nimetatud piirkonda kavandatud korterelamud ja haljasala. Ta ei pidanud väljavalitud kohta vaimupuudega inimeste hoolekandekülale sobivaks, kuna selle naabruses asub lasteaed ning arvas – vallavalitsus võiks hoolekandeküla jaoks pakkuda mõnd teist asukohta.

Sama meelt olid Jana Lass ja Leho Trolla ning Urmo Sitsi arvas, et tegemist on väga tõsise teemaga, mida ei saa otsustada kiirustades, vaid vaja­lik on laiem arutelu.

Abivallavanem Valeri Jõgioja selgitas, miks vallavalitsus pakkus hoolekandekülale just seda kohta – tegemist on reformimata riigimaaga, seal on lähedal kommunikatsioonid. Ta märkis, et hoolekandekülas hakkavad elama inimesed, kes vajavad hoolitsust ning Anija valla elanikel on võimalik saada seal töökohti.

Kogu Eestisse kavan­da­tak­se 8 hoolekandeküla rajamist, nende ehitamist rahastab Euroopa Liit. Kehra hoole­kan­deküla on planeeri­tud 56 000 ruutmeetri suuru­sele alale, kuhu soovi­tak­se rajada 9 peremaja, tege­lus­maja, abi­hoo­ne, spordi­väljak ja puhke­rajad. AS Hoole­kande­tee­nused on planeerinud, et erivajadustega küla Kehra lähistel valmiks 2012. aastal.

Volikogu otsustas hoolekan­deküla detailplaneeringu algatamise eelnõu menetlemise peatada ning jätta otsuse langetamine uuele koosseisu­le.

Eelmine artikkelMadalamates jalgpalliliigades peeti viimase vooru mängud
Järgmine artikkelValimistel edukamad ANDRE SEPP, JÜRI LILLSOO ja KALMER MÄRTSON