Volikogu arutas Pikavere kooli ümberkujundamist

771

Volikogu komisjonid hakkavad kaaluma, kas muuta Pikavere põhikool lasteaiaks-algkooliks.

Eelmisel nädalal toimunud Raasiku vallavolikogu istungil tutvustas kultuuri- ja haridusspetsialist Ardo Niinre eelnõusid Pikavere põhikooli ümberkujundamiseks 6-klassiliseks lasteaiaks-algkooliks.  Ta selgitas, et valla arengukavas on kirjas moodustada tulevast aastast Pikavere kooli juurde lasteaia liitrühm, kujundada põhikool seoses õpilaste arvu vähenemisega 2010/2011. õppeaastast ümber 6-klassiliseks algkooliks. 

Lasteaiarühm jaanuarist 2010
Esialgu, kuni 2010. aasta sügiseni, jääb kavandatav lasteaiarühm Raasiku lasteaia filiaaliks. Kultuuri- ja haridus­spetsialist rääkis – kuna Pikaveres praegu lasteaeda pole, eeldaks rühma avamine eraldi lasteaia moodustamist. Seda pole otstarbekas teha, kuna 8 kuu pärast on kavas nagunii avada Pikavere lasteaed-algkool.

Miks teha Pikavere rühm just Raasiku lasteaia filiaaliks, põhjendas Ardo Niinre sellega, et Raasiku lasteaial ja Pikavere koolil on ühine majandusjuhataja ning Raasiku lasteaia juhataja töökoormus on väiksem kui Aruküla lasteaia juhatajal.

Pikavere lasteaiarühma teeninduspiirkonnaks pakkus vallavalitsus Pikavere, Mallavere, Härma, Kiviloo, Perila ja Rätla küla. Võrreldes Pikavere kooli teeninduspiirkonnaga on väljas Peningi küla.

„Peningilt tulevad lapsed peamiselt Aruküla lasteaeda. Ning tundub, et Pikavere lasteaiarühma saab täis ka Peningi lasteta,“ sõnas Ardo Niinre.

Lasteaiarühma piirarvuks on arvestatud 20 last. Pikavere põhikooli hoolekogu andmete põhjal on lasteaiaealisi lapsi piirkonnas 28. Neist alates jaanuarist 2010 soovib lasteaiakohti 15 – peale oma valla laste 6 last Rae vallast, üks Tallinnast ja üks Jõgeva maakonnast. 1. septembrist 2010 soovib kohta veel kaheksa ja 1. septembrist 2011 kolm last. 

Ligikaudse arvestuse kohaselt läheb ühe lasteaiarühma inventar maksma umbes 300 000 krooni. Püsikulud personalile – kahele õpetajale ja ühele õpetaja abile – on umbes 415 000 krooni aastas, arvestada tuleb ka mõningase majanduskuluga.

Raasiku valla tänavuses eel­­arves on lasteaiarühma avamiseks koos riigipoolse abiga 885 000 krooni. Rühmale ehitatakse kaks tuba Pikavere kooli esimesel korrusel. Ehitustööd algavad suvel. 

Algkool septembrist 2010
Esimene märge Pikavere põhikooli muutmisest algkooliks oli valla arengukavas aastateks 2002-2005. Aastate 2006-2010 arengukava nägi ette Pikaveres põhikooli säilitamise, kuid kooli liitmise Raasiku põhikooliga. Praeguseks on kahel koolil üks direktor. Ka Harjumaa koolivõrgu aren­gukavas 2004-2010 oli ettepanek reorganiseerida Pikavere põhikool 6-klassiliseks algkooliks.

Viimaste aastatega on Pikavere kooli õpilaste arv järjest vähenenud. Kui 2003. aastal õppis koolis 104 õpilast, siis käesoleval õppeaastal 51, järgmiseks õppeaastaks prognoositakse õpilaste arvu vähenemist 49le. 1.-6. klassi õpilaste arv on viimastel aastatel püsinud stabiilselt üle 30 ning tuleval aastal peaks prognoosi järgi isegi kasvama, kuid 7.-9. klassi õpilaste arv on järjest vähenenud – tänavu on vanemas astmes 18 õpilast, järgmisel õppeaastal 11.

Ardo Niinre analüüsis Raasiku valla koolidele riigieelarvest eraldatavaid summasid, ning kõige optimaalsem on tema hinnangul Pikaverre kolme liitklassiga 6-klassilise algkooli moodustamine.

Eelmine artikkelTehti kahjutuks käsigranaat
Järgmine artikkelHarju Laululapse võidud Kolka, Kuusallu, Kehrasse ja Loksale