Viru Vesi on andnud Loksa linnavalitsuse kohtusse

1282

AS Viru Vesi kaebas Tallinna halduskohtusse Loksa linnavalitsuse otsuse 23. detsembrist 2008.

Loksa linnavalitsus otsustas 23. detsembril 2008, et ei rahulda Loksal vee- ja kanalisatsiooniteenust osutava ASi Viru Vesi taotlust tõsta elanikelt küsitavat vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinda.
 
ASi Viru Vesi juht Marti Viirmäe selgitab, et ettevõte küsib Loksa linna elanikelt ja asutustelt praegu veeteenuse eest 10 krooni kuupmeetrist ilma käibemaksuta ja kanalisatsiooniteenuse eest 21 krooni kuupmeetrist ilma käibemaksuta. Need hinnad on linnavalitsus kinnitanud 1. juunil 2008 ning on arvestatud selle järgi, et siis oli puhastusseadme teenustasu ehk reovee puhastamise hind 4,3 krooni kuupmeetri eest.

Kui linnavalitsus tõstis oktoobris 2008 linnale kuuluva puhasti reovee puhastamise tasu 36 protsendi võrra ehk 5,83 kroonile kuupmeetri eest, soovis ettevõte, et ka tema teenustasu tõstetaks. Taotlusele olid lisatud faktid 2007 ja 2008 aasta kulude ja tulude kohta ning firma 2009 aasta eelarve. Joogivee teenuse uueks tariifiks soovis Viru Vesi Loksal ilma käibemaksuta 10,50 krooni kuupmeetri eest ja kanalisatsiooniteenuse tariifiks 32 krooni kuupmeetri eest.

Marti Viirmäe ütleb, peamiselt selle hinnataotluse alusel on võimalik koostada vee-ettevõtte finantsanalüüsi, et taotleda Euroopa Ühtekuuluvusfondilt toetusraha Loksa linna vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimiseks: „Seega esitas meie ettevõte linnavalitsusele piisavalt detailse taotluse, mille rahuldamata jätmisel ei lisanud Loksa linnavalitsus vastuväiteid taotluses toodud kulutuste tõusule.”

Marti Viirmäe lisab, et Loksal maksavad Viru Vesi ASi oma klientide tarbitud vee kanaliseerimise ja puhastamise kõrval kinni ka Loksa linna teedelt, tänavatelt ja väljakutelt sademe- ning drenaaživee ja muu pinnasevee ärajuhtimise ja puhastamise: „Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seaduse järgi peaks valla- või linnavalitsus sõlmima vee-ettevõtjaga lepingu avalikelt teedelt, tänavatelt ja väljakutelt sademe- ning drenaaživee ärajuhtimiseks ühiskanalisatsiooni abil ja puhastamiseks. Loksa linnavalitsus ei ole nõustunud Viru Vesi ASiga sellist lepingut sõlmima, kuid nõuab kanalisatsiooni sattuva sademe- ja pinnasevee eest reovee puhastustasu. Reoveepuhastustasu tõstmi-sega suurendas Loksa linnavalitsus enda tulusid ja Viru Vesi ASi kulusid, kuid ei andnud Viru Vesi ASile võimalust tõusnud kulusid tasa teenida.”

Ta kommenteerib, et Loksa linna kanalisatsioonisüsteemid on amortiseerunud ning liigvee ärajuhtimise lahendus mitterahuldav. Näiteks Lasteaia, Nooruse ja Rohuaia tänavatega piirneval soisel alal liigvee ärajuhtimise lahendus puudub. See aga tähendab, et puhastisse pumbatavast reoveest kolmandik on klientidelt ja kaks kolmandikku liig- ehk pinnase vesi.

Kanalisatsiooniteenuse tariifist peab Viru Vesi AS linnavalitsusele tasuma reoveepuhasti teenuse eest tema sõnul järgmiselt: klientide iga reoveekuupmeetri puhastamise eest 5,83 krooni ning kanalisatsiooni sattuva liigvee eest veel kaks korda 5,83 krooni. Kokku teeb see kliendi ühe kuupmeetri reovee kohta 17,15 krooni.
Viru Vesi soovib kohtu kaudu, et linnavalitsus kehtestaks vee- ja kanalisatsiooniteenuse uued tariifid või sõlmiks kanalisatsiooniteenuse ettevõttega lepingu lisavee ehk liigvee kanaliseerimiseks ja puhastamiseks. Halduskohus on istungi toimumise ajaks määranud 10. augusti 2009.

Sõnumitooja palus Loksa linnavalitsuselt kommentaari, miks tõsteti linnale kuuluva puhastusseadme teenusehinda, kuid ei nõustuta, et Viru Vesi tõstaks sellest tulenevalt omakorda klientidele teenusehinda. Vastust ei tulnud.


Linnavalitsus määras 26. juulil 2005 Viru Vesi ASi viieks aastaks Loksa linna vee-ettevõtjaks. Lepingu järgi tagab Viru Vesi Loksa linna vee- ja kanalisatsioonirajatiste häireteta töö ning veega varustatuse, linn taotleb rajatiste rekonstrueerimiseks raha ning organiseerib tööd.

Eelmine artikkelSuru külas põles mets
Järgmine artikkelNõu ja (tahte)jõuga suitsust vabaks