Vii­ma­sed to­ru­pil­li­päe­vad

1284

An­sam­bel La­he­maa Rah­wa­muu­si­kud kor­ral­dab kümnendat ja vii­mast kor­da La­he­maa to­ru­pil­li­päe­vad. Tänavu esinevad seal ka to­ru­pil­li­män­gi­jad Ii­ri­maalt ja Hol­lan­dist. An­samb­li juht Vii­vi Voo­rand üt­les, et võttis Taulide perelt Valgamaalt 20 aas­tat ta­ga­si to­ru­pil­li­päe­va­de kor­ral­da­mi­se endale, aga edas­pi­di ei jät­ka: „Kui kee­gi soo­vib, võib võt­ta kor­ral­da­mi­se üle.” To­ru­pil­li­päe­va­de esi­ne­mi­sed on tu­le­val nä­da­la­va­he­tu­sel Muuk­sis, Suur­peal, Vii­nis­tul, Tur­bu­nee­mes, Käs­mus. To­ru­pil­li­peo sim­man koos Ku­ker­pil­li­de­ga pee­tak­se Palm­ses.