Vel­ko AV ju­hi kon­kurs­si pi­ken­da­ti

22

Ani­ja val­la­va­lit­sus pi­ken­das val­la kom­mu­naa­let­te­võt­te­ Vel­ko AV ju­ha­ta­ja kon­kurs­si 31. märt­si­ni. Val­la­va­nem Rii­vo Noor põh­jen­das, et esi­me­seks täh­ta­jaks, 15. märt­siks, soo­via­val­du­si ei lae­ku­nud. Vel­ko AV se­ni­ne ju­ha­ta­ja Erik Jü­riöö lah­kus ame­tist 1. märt­sist, kuid on and­nud nõu­so­le­ku ol­la va­ja­du­sel ku­ni ap­ril­li kesk­pai­ga­ni Ani­ja val­la­le kuu­lu­va et­te­võt­te all­kir­jaõi­gus­lik ju­ha­tu­se lii­ge.

Eelmine artikkelAni­ja val­las tõs­te­ti toe­tus­te saa­mi­seks vee- ja elekt­ri­ku­lu­de piir­mää­ra­sid
Järgmine artikkelAnija vallale on põgenike heaks annetatud 1905 eurot