Vee-ettevõtjate Raven OÜ ja Velko AV liitmine

23

Raasiku volikogu andis nõusoleku liita Anija vallale kuuluv OÜ Velko AV ja Raasiku vallale kuuluv OÜ Raven, Anija volikogu teeb otsuse tuleval nädalal. Ühendamine võetakse ette, et tagada mõlema omavalitsuse tiheasustusaladel veemajanduse jätkusuutlikkus ja investeerimisvõimekus. Seda tingib uus nõue, et Keskkonnainvesteeringute Keskuselt saab ühisveevärgi ja kanalisatsiooni (ÜVK) rajamiseks investeeringutoetust taotleda vee-ettevõte, millel on vähemalt 5000 klienti ja 6 reoveekogumisala, millest vähemalt ühel alal on reostuskoormus üle 2000 inimekvivalendi. Anija vallas on suuremad investeeringud vaja teha ÜVK rajamiseks Aegviidus. Raasiku vallas ootab seda suur osa Raasiku aleviku elanikest, ühisveevärgi rajamist tuleb jätkata ka Arukülas.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 9. novembril
Järgmine artikkelHar­ju­maa aas­ta kü­la 2022 on LEE­SI