Vargus Raasiku kortermaja keldris

1539

25. veebruaril avastati, et Raa­si­ku alevikus on va­ras­ta­tud kortermaja kol­mest keldriboksist kaks mootorsaagi ning erinevaid tööriistu. Kahju kok­ku 978 eurot. Varguses kaht­lus­tatavana pidas politsei kin­ni 33aastase mehe.