Valmisolek kriisiks

91

Pärnumaa Omavalitsuste Liidu turvalisuse nõukogu on kokku pannud koos Tartu Ülikooli tudengite ning Saarde ja Häädemeste valla külaseltsidega kogukondade kriisiks valmisoleku töövihiku, mis sisaldab küsimusi ja juhendeid kriisiolukorras käitumiseks. Selle tegemist rahastas siseministeerium elanikkonna kriisiks valmisoleku maakondliku edendamise toetusprogrammist. Töövihikus on küsimustele lisatud vastuste kohad, seda saab täita nii paberile prinditult kui ka elektrooniliselt.

Avaldame töövihiku tekstid, et ärgitada kaasa mõtlema. Ka Anija valla külavanemate ümarlauas rõhutati, et suurema kriisi korral omavalitsus kõikjale ei jõua, küladel peaks olema võimekus esialgu oma jõududega hakkama saada.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­da soo­vi­tak­se ra­ja­da tuu­le­park
Järgmine artikkelAni­ja val­la kü­la­va­ne­ma­te ümar­laua tu­li­punk­tis oli krii­si­deks val­mi­so­lek