Vallad-linnad vähendavad 2009. aasta eelarvete mahtu

3999
Raasiku valla finantsjuht SILVI RAUD: „Sellel aastal peame kulutusi kokku hoidma.“

Jaanuari lõpuga on kõikide meie volikogude istungitel eelarvete projektide I lugemine toimunud.

Raasiku valla finantsjuht Silvi Raud tõdes Sõnumitoojale: „Olen kaua olnud finantstööl, aga sel aastal ei oska esmakordselt eelarvet planeerida.“

Omavalitsused on tõsistes raskustes eelarvete kokkupanemisega, sest pole teada, milliseks kujuneb tulubaas. Et ka vabariigi valitsus alles vaidleb riigieelarve kärbete üle, puudub teadmine, kui palju saadakse riigilt sihtotstarbelisi summasid.

Kuusalu valla eelarve projektis oli jaanuari lõpuks, kui volikogu istungil toimus projekti teine lugemine, tulumaksu vähendatud 60 miljoni kroonini. 2008. aastal laekus tulumaksu 63,3 miljonit krooni. Oluliselt on vähendatud kaevandusõiguse tasu – mullu loodeti eelarvesse saada 8 miljonit krooni, laekus 4,5 miljonit krooni, projektis on 3,5 miljonit krooni. Kui aastal 2008 oli valla tulude kogumaht 106,2 miljonit krooni, siis selle aasta projektis on vähendatud rohkem kui 9 miljoni krooni võrra – 96,95 miljoni kroonini.

Vallavanem Kalmer Märtson tõdes, ujula ülalpidamine on kulukas, muid investeeringurahasid on eelarve projektis võrreldes varasemaga tunduvalt vähendatud.

Vallavolikogu liikmed olid seda meelt, et eelarve tuleks vastu võtta võimalikult hilja, märtsi lõpus, siis oleks ülevaade, milliseks hakkab kujunema tulumaksu laekumine. Jaanuarikuu sissetulek seda ei näita, sest detsembris võidi maksta koondamiskulusid.

Anija valla eelarveprojekti tulude planeerimisel võeti esialgu aluseks 2007. aasta tegelik laekumine. Tulumaksu kavandati mullusega võrreldes 4,2 miljonit krooni vähem – eelmisel aastal kavandati esialgu 49,28 miljonit krooni, laekus 52,36 miljonit krooni. Nüüdseks on vallavalitsus tulumaksu prognoosi veelgi vähendanud – volikogule eelmisel nädalal tutvustatud projektis on tulumaksu 43,47 miljonit krooni.

Valla pearaamatupidaja Carmen Meikar avaldas istungil arvamust, et tulumaksuprognoosi võiks veelgi vähendada, sest näiteks jaanuarikuus laekus üksikisiku tulumaksu 1,2 miljonit krooni vähem kui mullu samal ajal.

Maamaksu planeeriti eelmise aasta eelarvesse 3,74 miljonit krooni, tegelik laekumine oli 3,59 miljonit krooni. Tänavuseks kavandati esialgu 3,94 miljonit krooni, seda on vähendatud 3,3 miljonile kroonile. Sellest aastast ei maksta enam looduskaitsealade eest maamaksu ning Anija vallal jääb seetõttu saamata 640 000 krooni.

Tulu vee-erikasutusest, mida esimeses eelarveprojektis plaaniti 2 miljonit krooni, oli eelmiseks nädalaks vähenenud 800 000 kroonini, kuna selgusetu on suurima veetarbija, ASi Horizon käekäik.

Kui esialgu planeeriti vallavalitsuse ja allasutuste töötajate 400-kroonist palgatõusu, siis nüüd on otsustatud, et palgad ei tõuse, ära kaovad ka puhkusetoetused ja lisatasud. Eelarve kogumaht on pärast esimest lugemist 75,88 miljonit krooni, 2008. aastal oli 15 miljonit krooni suurem.

Loksa linn on tänavuse eelarve projektis tõstnud tulumaksu pool miljonit krooni. Kui 2008. aastal laekus üksikisiku tulumaksu 27,5 miljonit krooni, siis projektis on 28 miljonit krooni. Selle aasta eelarve kogumaht on 49,3 miljonit krooni. 2008. aastal oli tulude maht kavandatud 56,1 miljonit krooni, sellest 3,9 miljonit krooni saadi hoonete ja rajatiste müügist. Uues eelarves on müügitulu plaanitud 1,2 miljonit krooni – 900 000 krooni hoonete ja 300 000 krooni maa müügist.

Linnavolikogu võttis sügisel vastu otsuse, et allasutused peavad kulutusi vähendama 10 protsenti.

Loksa linnapea Helle Lootsmann ütles eelmisel neljapäeval volikogu istungil, et praeguses majanduslikus määramatuses, kui tulubaas on teadmata, võiks eelarve kiiresti vastu võtta, hiljem saab korrigeerida. Parandus­ettepanekute tegemise tähtajaks määrati see esmaspäev. Eelarve kinnitamine on plaanis neljapäeva, 5. veebruari istungil.

Raasiku valla eelarveprojekti kavandati üksikisiku tulumaksu esialgu 681 000 krooni vähem, kui 2008. aastaks ehk 44,2 miljonit krooni. Möödunud aastal jäi planeeritud tulumaksust laekumata 700 000 krooni – planeeritud oli 44,88 miljonit krooni, laekus 44,18 miljonit krooni. Valla finantsjuhi Silvi Raua sõnul võidakse enne eelarve vastuvõtmist tulumaksuosa vähendada eelarves veel umbes 290 000 krooni võrra.

Esimese lugemise läbinud eelarveprojektis on tulusid kokku 66,16 miljonit krooni ehk ligi 4 miljoni krooni võrra vähem, kui oli 2008. aasta kinnitatud eelarves – mullu oli see 70,1 miljonit krooni. Vallavalitsuse ja allasutuste palgad jäid samaks.

Volikogu istungil tutvustas vallavanem Andre Sepp nn värvilist investeeringute kava. Selles olid ühe värviga märgitud tänavuseks aastaks kavandatud investeeringud, mis kindlasti tuleb teha, teisega need, mida võiks teha, kuid rahapuudusel võib ka tegemata jätta ning kolmandaga need, mida sel aastal valla rahakott välja ei kannata.

Silvi Raud ütles – kuigi eelarvet on sel aastal väga raske koostada, on vallavalitsusel olemas strateegia juhuks, kui maksulaekumised on prognoositavast veel kehvemad: „Kui investeeringute vähendamisest ei piisa, siis kärbime selliseid majanduskulusid, mis ei pärsi asutuste tegevust.“

Eelmine artikkelKuusalu abiturient MART MURU tuli Eesti meistriks
Järgmine artikkelKuusalu alustas, kas ka teised