Valla edukuse tagavad eesmärgid ja koostöö

1719
ARVI KAROTAM, Anija vallavanem
ARVI KAROTAM,
Anija vallavanem

Peagi täitub kaks ja pool aastat vallavanema ametis olemist. Aeg on lennanud tohutu kiirusega ja iga uus nädal toob kaasa tulemusi, mille nimel olen Anija vallajuhina tegutsenud.
Mis on kohaliku omavalitsuse edasiviivaks jõuks? Need on ennekõike inimesed, kes usuvad ja usaldavad oma valitud juhte ja nende sihikindlat tegevust.
Vallavalitsuse tegevusjuhis on arengukava ja volikogu koalitsioonileping. Kuid samas on vaja lahendada sadu vallaelanike mureküsimusi ja abipalveid, mis on vallavalitsuse ametnikele sama tähtsad, kui suurte ehitusprojektide teostamine.
Eelnevad kaks aastat on vallavalitsusele olnud suur väljakutse meie elukeskkonda muutvate projektide ettevalmistamine ja nende elluviimine. EL toetusrahad on meile hindamatu väärtusega.
Ennekõike peaks tänavu valmivad objektid  rõõmustama Kehra linna elanikke. Mai alguseks valmib esimene uuendatud lõik Kose maanteest, mille teostab maanteeamet. Seejärel alustame Kehra raudteejaama ühendusteede rekonstrueerimist ning auto- ja jalgrattaparklate rajamist. Sügiseks saavad selle projekti raames uue katte Põhja tänav ja Kose maantee kuni Keskuse tänava ristini. Põhja tänava äärde valmib kergliiklustee ja uuendatakse Kose maantee alguse ja Keskuse tänava vahelised kõnniteed. Selle projekti rahastuse 800 000 eurot saime EL  ühtekuuluvusfondist. Plaanis on lähiaastail lõpetada Kehra raudteejaama renoveerimine. Selleks kavatseme esitada rahataotluse mais avanevasse Leader projektide vooru. Lähinädalail valmib Kehra-Kaunissaare kergliiklustee projekt, mis samuti peab sügiseks valmis saama. Ka sellele projektile õnnestus saada 400 000 eurot riigitoetust. Mõlemale projektile lisame vallaeelarvest  omaosaluse ligi 350 000 eurot.  Me ei ole unustanud ka meie valla külateid, mille uuendamisse on sel aastal planeeritud ligi 100 000 eurot investeeringute ja teehoiukava raha.
Mais peaks algama tööd Anija mõisa pargi rekonstrueerimiseks, mida toetavad ligi 286 000 euroga KIK ja Euroopa Ühtekuuluvusfond. Kahe aastaga on valminud Anija mõisa arenguvisioon ning mõisahoone ja aida restaureerimisprojekt. Selle elluviimiseks on esitatud „Piirkonna konkurentsivõime tugevdamise“ meetme raames EASile ligi 2 miljoni euro suurune rahataotlus. Valminud on Kehra uue staadioni projekt ja toimunud ehituse riigihange. Sinna kulub valla eelarvest 800 000 eurot. Kui suvine kuiv ilm võimaldab, lüüakse septembris staadioni uuel kunstmurul esimesed väravad. Lasteaia Lepatriinu renoveerimiseks kulub vallaeelarvest ligi pool miljonit eurot. Staadioni ja lasteaia projekti tarbeks on kavas kaasata laenuraha. Ettevalmistamisel on Kehra Tervisekeskusse arengukava ja ligi 600  000 eurone rahataotlus keskuse kaasajastamise finantseerimiseks Euroopa Regionaalarengu Fondist.
Kui kõik läheb plaanipäraselt, alustame tervisekeskuse renoveerimisega järgmisel aastal. Need suured projektid on sündinud tänu laiapõhjalisele koostööle alates volikoguliikmete konstruktiivsest toetusest, lõpetades vallaametnike professionaalse ja sihikindla tegutsemisega. Oleme üheskoos suutnud suurte projektide realiseerimisel luua head koostöösuhted nii riigi- kui ka erasektori tasandil.
Valla juhtimisel on mulle olnud suur abi vallakodanike toetus ja algatusvõime. Jõudu ja edu meie ühiste plaanide elluviimisel!