Valkla-Salmistu tee liiklusmärke ei muudeta

691

Valkla-Salmistu riigitee ummikute vältimiseks saatis piirkonnapolitseinik Kaisa Kajo maanteeametile ettepaneku panna parkimist keelav märk ainult ühele poole teed. See hoiaks ära tee kinniparkimise mõlemalt poolt.  Maanteeameti liikluskorralduse osakonna juhataja Kaljo Kaldam vastas, miks märke siiski ei muudeta: „Liiklusreeglite kohaselt tuleb vastusõitvast sõidukist möödumisel hoiduda võimalikult paremale, vajaduse korral võib sõita teepeenrale. Siit ka põhjus, miks on mõlemal pool teed kehtestatud peatamis- ja parkimiskeeld. Teel peab olema tagatud päästesõidukite pääs ranna- ja elamupiirkonda.“ Kaljo Kaldam lisas, et kuni vallavalitsus pole lahendanud parkimis­probleemi, ei saa politsei midagi teha: „Kuna see riigimaantee umbtee lõik täidab kohaliku tee ülesandeid, võiks kohalik omavalitsus selle endale taotleda ja koostöös metsaomanikuga leida parkimiskohtade ehitamise võimalusi teeääres metsas nagu seda on tehtud Jõelähtme valla Kaberneeme külas.“