Valkla Kodu kohtumäärusega klientide arv tõusis 108-le

2177

SA Hoolekandeteenused juht teatas Valkla kogukonnale, et alates 1. maist on Valkla Kodus kohtumäärusega ööpäevaringsel erihooldusteenusel 108 inimest.

Paar nädalat tagasi jõudis Valkla kogukonna listi SA Hoolekandeteenused juhi Maarjo Mändmaa kiri, kus ta teatab, et pikalt on kavandatud teha Valkla Kodu ainult kohtumäärusega ööpäevaringsel erihooldusteenusel olevate klientide koduks ning viia välja ööpäevaringse teenuse kliendid. Mujale läheb esmalt 17 klienti, kes seni võisid käia Valklas ja ümbruskonnas jalutamas ning poes. Asemele tulevad kliendid, kes on suunatud teenusele kohtumäärusega ning lähevad kinnisesse osakonda. Lisatud oli, et vallaga on läbi räägitud.
Kiri tekitas Valkla kogukonna listis elavat vastukaja. Pahameelt põhjustas Hoolekandeteenuste juhi väide, et vallavalitsusega on läbi räägitud. Imestati, miks vallavalitsus ei ole kogukonda muudatustest teavitanud ega ka kogukonna huvide eest seisnud. Omavahelises kirjavahetuses tuletati meelde, et just Maarjo Mändmaa lubas mõni aeg tagasi, kuidas kohtumäärusega klientide arv ei tõuse üle 100.
Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi kinnitas, et vastavasisulisi läbirääkimisi ei ole vallavalitsusega peetud.
Valkla Kodu juht Andra Kongi rääkis Sõnumitoojale, et käis koos tegevusjuhiga vallamajas kohtumas abivallavanem Aare Etsi ja sotsiaalhoolekandespetsialisti Maria Präätsiga. Kuna Valkla Kodu elanikest 36  on Kuusalu valla kodanikud ja paljude  eestkostja on Kuusalu vallavalitsus, kõneldi sellest, kes neist läheb mujale teenusele ja kuhu suunatakse ning ümberkorraldustest majas.
Andra Kongi: „Suuri muudatusi on raske teha. Meie asutuses on klientide elu muutunud. Peksmisi pole olnud. Aasta alguses oli üks ärajooksmine, saime selle noore tüdruku õhtul tagasi tuua. Kinnises osakonnas on meil kokku 19 noort omaette tubades, nad elavad kahe perena. Kui saame remonditud sama korpuse teise korruse, lisanduvad veel kaks sellist peret.“
Ta selgitas, et seoses Erastvere kodu kinnise osakonna sulgemisega toodi sealt ajutiselt juurde kohtumäärusega teenusele suunatud kliente, ent sisuliselt ei kasvanud Valkla Kodus samasugusel teenusel olevate elanike arv, sest osad on haiglas.
Ta kirjeldas, et nii kinnise osakonna kui ka teiste klientidega on käidud Kuusalu spordikeskuses ujumas. Üks kinnises osakonnas elav noor lõpetab sel kevadel Kuusalu keskkooli – talle on võimaldatud eriõpet.
Valka Kodus on kliente kokku 156. Vabalt ringiliikuvaid kliente on  43, neist on tööturule suunatud 4 inimest. Osad teevad majasiseselt tööd, on koristajad ja köögitöölised. Kaks ettevõtjat pakuvad Valkla piirkonnas põllu- ja metsatööd, ka seal käib Valkla Kodu kliente.
Andra Kongi rõhutas, et tööle tuleb vormistada ametlikult, see on peamine nõue.
„Tahame minna kinnise osakonna klientidega jalutama ja ka mere äärde. Plaanin Valkla kogukonnalt küsida, mis kellaaeg paremini sobiks. Jalutamas käidaks tööpäevadel,“ lisas Andra Kongi.
SA Hoolekandeteenused juht Maarjo Mändmaa lubas, et kohtumäärusega suunatud klientide arv on Valkla Kodus suurem kuni augusti-septembrini: „Meie arvamuse järgi on siis mitu klienti, kelle puhul peaks kohus määruse lõpetama või suunama nad mujale. Kuidas kohus otsustab, selgub sügisel. Prognoosime Valklasse lõpuks 60 kohta kohtumäärusega ööpäevaringselt erihooldusteenusele suunatud klientidele. Loodame, et suudame kogukonnaga rahuliku koostöö taastada. Valkla Kodus on töökvaliteet oluliselt paranenud.“

Seaduse arutelu sotsiaalministeeriumis
Neljapäeval, 28. mail toimub sotsiaalministeeriumis arutelu, kuhu on kutsutud hoolekandespetsialistid, arstid, ka Valkla kogukonna esindus. Arutama hakatakse seadusemuudatusi seoses erihoolekandeteenustega.
Valkla kogukonnal on kokku pandud rida küsimusi, millele soovitakse kokkusaamisel vastust.
Küsitakse, kas kohtumäärusega ööpäevaringse erihooldusteenuse osutamine Eestis vastab Euroopa Liidu seadustele ja direktiividele. Kas kogukonna taluvuspiiri loetakse normaalseks, kui kohalikke elanikke ja kohtumäärusega suunatud klientide suhtarv on üks ühele ehk mõlemaid on samapalju. Kuidas tagatakse, et nõuetekohase kvaliteetse teenuse osutamine Valkla Kodus tagab kogukonna elukvaliteedi säilimise ja ohutuse elanikkonnale. Mille alusel hinnatakse isikute vaimset tervist ja kohtumäärusega suunamist ning ka teenuselt väljumist.
Veel soovitakse teada, kes hüvitab erihoolekandel oleva isiku tekitatud moraalse kahju ja kas Valkla Kodus tohivad viibida karistusseadustiku alusel karistatud isikud.
Valkla kogukonna ettepanek on moodustada eraldiseisev ja sõltumatu üksus kohtumäärusega ööpäevaringse erihooldusteenuse osutamiseks. Viidatakse asjaolule, et näiteks Ungari seaduste järgi ei tohi psüühika- ja vaimupuudega isikute arv ületada kogukonna populatsioonist 10 protsenti.
Küla juhib ka tähelepanu olukorrale, et praegu rahastavad kohtumäärusega ööpäevaringset erihoolekandeteenust EL ja sotsiaalministeerium, seejuures teenuse osutaja analüüsib ja hindab ise teenuse osutamist. Sisuliselt on kohtumääruse alusel osutatav erihooldusteenus võrdsustatud ööpäevaringse erihooldusteenusega.

Eelmine artikkelKARIN SOOSALU: „Tähistame ühispeoga Veljo Tormise sünnipäeva!“
Järgmine artikkelAnija keskkonna- komisjonis uus liige