Valitakse parimad LEADER meetme projektid

867

Maamajanduse Infokeskus kuulutab välja konkursi „Märka LEADERit“.

Konkursi eesmärk on tutvustada ja tunnustada Eesti maaelu arengukava 2007-2013 (MAK) LEADER meetmest toetust saanud parimaid projekte ja neid teostanud ettevõtjaid, vabaühendusi ja kohalikke omavalitsusi.

Konkursil osalevad LEA­DER projektid viies kategoorias: parim põllumajandusprojekt, parim maaettevõtlusprojekt, parim keskkonnaprojekt, parim noorteprojekt ja parim koostööprojekt. Üks projekt võib kandideerida ka mitmes kategoorias.

Konkursile võivad projekte välja pakkuda kõik soovijad: kohalikud omavalitsused,  piirkondlikud arenduskeskused, erialaliidud, nõustajad, kohalikud tegevusgrupid, piirkonna ettevõtjad ja elanikud.

Projekte saab konkursile esitada kuni 30. aprillini 2011.a.

Vormid ja lisainformatsioon on saadaval Maamajanduse Infokeskuse veebilehel www.maainfo.ee/leader/konkurss.

LEADER toetusprogramm on üks edukamaid Euroopa Komisjoni algatusi, mis sai alguse juba 1991. aastal. Praegu rakendatakse LEADER meedet Eesti maaelu arengukava 2007–2013 raames.

Eestis tegutseb 26 LEA­DER tegevusgruppi, mis hõlmavad 99 protsenti Eesti maapiirkonnast.

Eesti maaelu arengukava 2007–2013 LEADER meede eesmärkideks on kohaliku algatuse edendamine, põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõime parandamisele kaasa aitamine, maapiirkonna elukvaliteedi parandamine, majandustegevuse mitmekesistamine ja otsustusõiguse andmine kohalikule tasandile LEADER kohalike tegevusgruppide kaudu.

Lisainformatsioon:
Krista Kõiv, Maaelu- ja kalandusvõrgustiku osakonna juhataja, tel 511 2562, kk­@maa­info.ee, Ave Bremse, Maaeluvõrgustiku büroo juhataja, tel 515 6412, ave­@maa­info.ee, Reve Lambur, Maaeluvõrgustiku büroo juhtivspetsialist, tel 384 9728, reve@maainfo.ee, www.maa­info.ee/leader/konkurss

Eelmine artikkelKehra linnas löödi meest
Järgmine artikkelTeeme Ära 2011 talgupäev on laupäeval, 7. mail