Valimisliite pole veel registreeritud

739

Kolmapäeval, 19. augustil algas valimisliitude registreerimine kohalike omavalitsuse valimisteks.

Esmaspäeva, 24. augusti õhtuks ei olnud Anija, Kuusalu ja Raasiku vallas ning Loksa linnas registreeritud veel ühtegi valimisliitu.

Seni on ainsana kohalikeks valimisteks valimisliitu registreerida soovitud Raasiku vallas. Vallasekretär Gunnar Nuuma rääkis, Ants Kivimäe tõi avalduse, et registreerida valimisliit Kodukoha Eest. Valimiskomisjoni esimees seda ei registreerinud. Ta selgitas – kui valimisliidule soovitakse sama nime, mis oli eelmistel valimistel, peavad selle moodustajatest üle poolte olema samad, kes eelmisel korral. On ka nõue, et valimisliidu moodustajaid peab olema rohkem kui üks.

„Valimisliidul Kodukoha Eest oli eelmistel kohalikel valimistel kaks moodustajat, seekord soovis Ants Kivimäe liitu üksi registreerida,“ ütles ta.

Valimistel võivad osaleda nii erakonnad, kodanike valimisliidud kui üksikkandidaadid. Erakond saab kandidaate üles seada igas vallas või linnas, valimisliit moodustatakse ühes vallas või linnas. Valimisliitude ja erakondade ning üksikkandidaatide registreerimiseks esitamine kestab 3. septembrini. Ka kandidaatide registreerimine algas 19. augustil, kuid kestab 8. septembrini.

Valla- ja linna valimiskomisjonid registreerivad kandidaadid hiljemalt 13. septembril. Pärast seda on kandidaatidel kolm päeva aega esitada kandideerimisest loobumise avaldus. Kandidaatide arv valimisringkonnas ei ole piiratud. Kandideerimisõigus on Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul, kelle püsiv elukoht, see tähendab elukoht, mille aadressiandmed on kantud rahvastikuregistrisse, asus hiljemalt 1. augustil selles linnas või vallas.

Numbrite andmise järjekord erakondade ja valimisliitude ning üksikkandidaatide vahel selgitatakse liisu heitmisega.

„Liisu heitmine on avalik. Anname teada, millal see toimub, valimisliitude ja erakondade ning üksikkandidaatide esindajad võivad soovi korral kohale tulla,“ ütles Kuusalu valla valimiskomisjoni esimees, vallasekretär Maire Link.

Valimiskomisjon valib liisu tõmbajaks ühe oma liikme, kes saadetakse loosimisümbrikute ettevalmistamise ajaks ruu­mist välja. Komisjoni esimees liisku tõmmata ei või. Seejärel kirjutatakse valimisliitude ja erakondade nimekirjad sedelitele ning pannakse kinnistesse ümbrikutesse. Valimisliit või erakond, kelle nimi on esimesena loositud ümbrikus, saab kandidaatidele numbrid esimesena. Numbrid algavad 101-st. Üksikkandidaatide järjekord loositakse eraldi.

Aktiivse valimisagitatsiooni aeg algab 14. septembrist, selle jooksul on poliitiline välireklaam keelatud.

Kohalike omavalitsuste valimised toimuvad 18. oktoobril. Elektrooniline hääletamine algab 8. oktoobri hommikul ja kestab ööpäevaringselt kuni 14. oktoobri õhtuni. Eelhääletamine toimub kõigis valimisjaoskondades 12.-14. oktoobrini.

Hääletamisõigus on kohalike omavalitsuste volikogu valimistel Eesti ja Euroopa Liidu kodanikul, kes on saanud valimispäevaks 18-aastaseks ja kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht asub vastavas vallas või linnas. Hääletada saavad ka vähemalt 18-aastased välismaalased, kelle elukoht on vastavas vallas või linnas ning kes elavad Eestis pikaajalise elaniku elamisloa või alalise elamisõiguse alusel.

Valla- ja linnavolikogud valitakse neljaks aastaks. Kuusalu vallavolikokku valitakse 19 liiget, Anija vallavolikokku 17 ning Raasiku valla- ja Loksa linnavolikokku 15 liiget.

Eelmine artikkelPolitsei palub kaasabi
Järgmine artikkelARTUR TALVIK avas Leader-raha toel rändkino