Val­ge­jõe laat ja va­na­sõi­du­ki­te näi­tus-sõit

184
Valgejõe laada peakorraldajad GABRIEL, GREGOR ja ALLAN ALAKÜLA. Foto Margus Metsaäär

MTÜ Val­ge­jõe Mä­lu­ta­lu kor­ral­das möö­du­nud lau­päe­val kol­man­dat kor­da va­na­sõi­du­ki­te näi­tu­se Val­ge­jõel Vei­ni­ta­lu juu­res ja sealt ühis­sõi­du Kol­ga mõi­sa, kus rah­vas sai sa­mu­ti va­nu ma­si­naid vaa­da­ta. Sõi­du- ja veoau­to­sid ning moo­tor­rat­taid oli näi­tu­sel kok­ku 40. Iludusvõistluse võitis helesinine Triumph autoklubist Unic. Val­ge­jõe laa­dal, sel­le raa­mes toi­mu­nud Ees­ti Vei­ni­tee tä­na­vu­se hooa­ja ava­mi­sel ning va­na­sõi­du­ki­te näi­tu­sel osa­les MTÜ Val­ge­jõe Mä­lu­ta­lu ju­hi, Val­ge­jõe kü­la­va­ne­ma Al­lan Ala­kü­la hin­nan­gul kok­ku um­bes 600 ini­mest. Üri­tust toe­tas ra­ha­li­selt ELi Lea­der-prog­ramm MTÜ Aren­dus­ko­da va­hen­du­sel.

Eelmine artikkelSa­da sam­mu Pe­nin­gi­le
Järgmine artikkelSõnumitoojas 3. mail