Val­la tu­run­dus­te­ge­vu­se sum­ma­dest eral­da­ti au­gus­tis toi­mu­nud kont­ser­di „Tor­mis Kõr­ve­aial“ ku­lu­de kat­teks 8000 eu­rot, kui suur oli üri­tu­se ko­gu­mak­su­mus ning kas Tor­mi­se-selts plaa­nib Kõr­veaial ta­su­ta kont­ser­ti­de­ga jät­ka­ta?

1333

5 ULVI RANDVas­tab MTÜ Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts te­gev­juht, „Tor­mis Kõr­veaial“ kuns­ti­li­ne juht UL­VI RAND: „Kui me asusime kavandama kontserti „Tormis Kõrveaial“, saime prognoositavaks maksumuseks 12 255 eurot. Lõppkokkuvõttes läks veidi odavamaks, jäi 11 973,15eurot, kuna osa kulutusi õnnestus jagada lauritsapäeva üritustega, näiteks olid ka Kõrveaial lauritsapäeva üritusteks renditud pingid. Üks kallimaid kulutusi Kõrveaia kontserdil oli lava rent ja helitehnilised teenused.

Eesti Kultuurkapitali kolmest fondist saime „Tormis Kõrveaial“ toetuseks kokku 2800 eurot, vald andis 8000 eurot, Tormise-selts lisas omaosalusena 1173 eurot. Kui kalliks osutub järgmise aasta Kõrveaia-kontsert me valla aukodaniku, maestro Veljo Tormise auks ja mälestuseks, sõltub sellest, keda kutsume esinema, kas saame hakkama kohalike kollektiividega või tulevad taas Eesti tipptegijad või väljastpoolt Eestit keegi.

Meie kultuuriseltsis oleme küll seda meelt, et üritusega„Tormis Kõrveaial“ peame jätkama, kuid tõenäoliselt enam mitte täiesti tasuta üritusena publikule, osa kulusid tuleks katta piletimüügist. Seekordne kontsert oli selles sarjas esimene ja tasuta. Kuna jaanuaris Veljo Tormis suri, oli see kummardus heliloojale, ta muusikale. Sidusime mälestuskontserdi tema sünnipäevaga ja loomulikult pidi see toimuma Kõrveaial, ta sünnikodus. See oli kogu Kuusalu valla, Veljo Tormise kultuuriseltsi ja miks ka mitte Eesti rahva tänuavaldus. Saime toetusraha vallaeelarve turundussummadest, kindlasti oli selline kõrgtasemel korraldatud kontsert valla kultuurilugu tutvustav ja valda turundav ettevõtmine. Maailmas ja Eestis teatakse helilooja Veljo Tormist, kuid seda, et ta on sündinud ja seotud olnud Kuusalu vallaga, teavad paraku vähesed. Maestro sünnikoht on meie vallas ning nagu Albu vallal on aastaid olnud Tammsaarega seotud üritused, võiksid Kuusalu vallal olla Tormisega seotud üle-eestilise kõlapinnaga üritused, miks mitte ka Ahrensiga, Lepnurmedega. Need on meie oma Kuusalu suurmehed.

Veljo Tormise Kultuuriseltsi üks põhikirjaline tegevus on Tormise heliloomingu tutvustamine ja rahvakultuuri edendamine, kindlasti on edaspidigi oodata Tormise-üritusi. Kui Kuusalu vallavõim saab paika, tuleb koos arutada ja otsustada, kuidas jätkame partneritena. Artistide esinemisgraafikud pannakse paika varakult, kui tahame neid suvel Kõrveaiale esinema, tuleb aegsasti esinemised kokku leppida.“