Vaidlus Kuusalu Almakeskuses

2831

SA Kuusalu Almakeskus nõukogu valis 30. märtsil EGNE AAVIKU juhatajaks ja 13. aprillil ennistas samale kohale AGNES VALGISTE.


Riik andis Kuusalu tee 8 kinnistu vallale sihtotstarbelisena – sotsiaalmaana, ärihoonet sinna teha ei või.

SA Kuusalu Almakeskus on väike vabatahtliku tegevusega organisatsioon, mille moodustasid Kuusalu vald, EELK Kuusalu Laurentsiuse kogudus ja SA Alma Fond 10 aastat tagasi. Praegu on liikmeteks jäänud vald ja kogudus.

Viimased kuus aastat vaikselt tegutsenud sihtasutusega on aga nüüd seoses uue juhataja valimise ning uuesti ümbervalimisega palju segadust, möödarääkimisi ning pingeid.

Kuusalu Almakeskuse nõukogu esimees on Laurentsiuse koguduse õpetaja Jaanus Jalakas. Nõukogu liikmed on valla esindajatena hoolekandespetsialist Pilleriin Rembel ja volikogu sotsiaalkomisjoni liige Ülo Kraus ning sinna kuuluvad veel  nüüdseks likvideeritud Alma Fondi esindajatena Helle Söönurm ja pensionär Rutt Tomingas ning  kogudusest Eda Muru.

Sihtasutuses ei ole ühtegi palgalist töötajat. Valla eelarvest toetatakse seda 2011. aastal 1278 euro ehk 19 996 krooniga, mille eest tasutakse Kuusalus Laurentsiuse kogudusele kuuluva endise saunamaja kütmise, elektri ja vee eest. Vald on varasematelgi aastatel eraldanud Almakeskusele kommunaalkulude raha ning toetanud tegevust 10 000 krooniga, nagu ka pensionäride ja paljulapseliste perede MTÜsid. Tänavune toetussumma on veel kinnitamata.

Esialgu tegutses Kuusalu Almakeskus Kuusalu tee 8 majas, mis asub Grossi Toidukaupluse kõrval. Hoones oli kunagi ambulatoorium, hiljem politseijaoskond.
Helle Söönurm pidas läbirääkimisi ning riik andis Kuusalu tee 8 kinnistu sihtotstarbeliselt sotsiaalmaana Kuusalu vallale. Nüüd seisab maja aastaid tühjana ja laguneb, sest vallaeel­arvest pole selle kordategemiseks raha jagunud ning projektidest ei ole õnnestunud vajalikke summasid saada.

Almakeskusele on kogudus andnud tasuta rendile pisikese saunamaja Kuusalu tee 25, mis paikneb kiriku ja pastoraadi juures. Kuigi saunahoonet nimetatakse rahvasuus Almakeskuseks, tegutseb samas ka Ida-Harjumaa Invaühing ja sinna on koondatud eri allikatest rahastatavad sotsiaalteenused.
Almakeskus käivitas omal ajal Invaru teenuste vahendamise ehk mitmesuguste abivahendite rendi, on pesumasina kasutamise teenus ja kasutatud riiete müük, viimasena lisandus ohvriabi.

SA Kuusalu Almakeskus juhatajaks tagasi valitud Agnes Valgiste saab töötasu Kuusalu vallalt puuetega inimeste kaitse spetsialistina. Samas majas töötavad veel psüühiliste erivajadustega inimeste kaks tegevusjuhendajat Anne Mölder ja Kaie Ustav, nende tööd tasustab riik vallavalitsuse vahendusel.

Sihtasutuse viimane suurem projekt käivitub lähiajal – PRIA teatas nõusolekust rahastada saunahoone fassaadi remonti 6391 euro (100 000 krooni) ulatuses LEADER-rahaga. Toetust taotleti LEADER-piirkonna organisatsiooni MTÜ Arenduskoda kaudu. Projektijuht on SA Kuusalu Almakeskus juhatajana viimased kuus aastat ametis olnud Agnes Valgiste, projekti kirjutas Kuusalus elav pensionär Imbi Vahuri.

Möödunud aastal taotles SA Kuusalu Almakeskus Kuusalu tee 8 jaoks renoveerimisraha Šveitsi madala energiakasutusega hoonete rekonstrueerimise fondist, kuid toetust ei saadud. Projekti kirjutas Raul Valgiste, kes kuulub MTÜ Ida-Harjumaa Inva­ühing juhatusse. Invaühingut juhib samuti Agnes Valgiste, kel on Tartu Ülikooli sotsiaaltöö magistrikraad.

Palka maksab konsistoorium
Paar nädalat Kuusalu Almakeskuse juhataja kohal olla jõudnud Egne Aavik tuli Kuusalusse mullu kevadel konkursi kaudu, kui Agnes Valgiste jäi lapsepuhkusele ja vald otsis puuetega inimeste spetsialisti ning psüühiliste erivajadustega inimeste ehk rahvasuus „usinate“ tegevusjuhendaja kohale asendajat. Sügisel tuli Agnes Valgiste uuesti tööle, sest pere noorimat last jäi hoidma isa. Egne Aavik oli detsembrini tegevusjuhendaja, siis esitas enda sõnul lahkumisavalduse ja asus Imbi Vahuriga koostama Kuusalu valla sotsiaalvaldkonna äriplaani – pastoraadikompleksi plaaniti arendada kohaks, kus hättasattunuid aidatakse nõu ja jõuga.

Egne Aavik elab Anija vallas Soodlas ja on praegu Anija vallas pere tugiisik, aitab korraldada abivajaval perel mitmesuguseid toiminguid. Tal on Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö magistrikraad, eelmisel aastal asus õppima EELK Konsistooriumi juures arendusjuhiks. Koolitööna koostas Kuusalu pastoraadi sotsiaalkeskuseks kujundamise äri­plaani. Kuusalu tee 8 hoonest teadis siis enda sõnul vähe.

Märtsi lõpus sõlmis ta konsistooriumiga pooleaastase töölepingu, ametinimetus on Ida-Harju praostkonna projektijuht. Ta ütleb, et esialgne plaan oli hakata ellu viima Kuusalu pastoraadi renoveerimisprojekti, ent Jaanus Jalaka ettepanekul otsustati ümber ning lepiti kokku, et hakkab koostama projekti Kuusalu tee 8 maja rekonstrueerimisrahade saamiseks. Selle maja kordategemisest on aastaid räägitud, sest saunahoone on väike. Kui Almakeskust juhatas Helle Söönurm, telliti toetusrahade abil Kuusalu tee 8 hoone ümberehitusprojekt, korrastati torustikke. Siis läks Helle Söönurm tööle Anija valda lastekaitsespetsialistiks ning Kuusalu tee 8 maja perenaiseks jäi Agnes Valgiste.

Vastukäivad selgitused
Sihtasutuse nõukogu on viimase kuu aja jooksul koos käinud neljal korral kolmapäeviti. Kõne all on olnud Almakeskuse tegevus ja juhtimine. Kuu aja jooksul on valitud uus juhataja ja siis otsus tagasi pööratud. Miks?

Kuusalu valla esindaja Pilleriin Rembel: „Kui uus juhataja valiti, ei olnud ma kohal. Nagu viimasel koosolekul selgitati, tekkis arusaamatus infovahetuses.
Arvati, kuna konsistoorium maksab palka, peab inimene olema juhataja, et saaks tegevusi läbi viia. Kui selgus, et nõuet pole, leidis nõukogu, et ta saab Kuusalu tee 8 kordategemist ellu viia ka projektijuhina.“

Nõukogu esimees Jaanus Jalakas: „Valisime uue juhataja ennatlikult, esialgu oli jutt Kuusalu tee 8 jaoks rahataotluste käivitamisest. Helle Söönurm, kes vahepeal mitu aastat nõukogu töös ei osalenud, pakkus, et valime konsistooriumi palgal oleva inimese juhatajaks, saab allkirjaõiguse. Samas hakkas ta rääkima ka muudest sotsiaalteenustest, kuigi meie jaoks oli oluline sotsiaalkeskuse arendamine. Siis esitas uus juhataja ametijuhendi, kus olid sotsiaalvaldkonna muud tegevused, mida me polnud mõelnud. Tekkisid vaidlused, kirjavahetus. Ääretult kahju, et nii on läinud. Teadsime, et ta hakkab tegelema ainult Kuusalu tee 8 majaga. Vaidlus on muutunud teravaks, ühest väikesest asjast kasvanud välja suur.“

Paar nädalat juhataja olnud Egne Aavik: „Ma ei ole kunagi väitnud, et minuga sõlmitud leping peab olema seotud Almakeskuse juhi kohaga. Ei oska öelda, miks on Almakeskuse juhataja koht nii magus, et sellest ei tahetud loobuda. Minu jaoks hakkas asi imelikuks minema, kui küsisin seniselt juhatajalt asjaajamise ülevõtmiseks sihtasutuse dokumente. Mulle neid ei näidatud ja üle ei antud. Tulin inimestele appi, aga nüüd selline veider olukord.

Ametijuhendi koostasin seetõttu, et seda seni ei olnud. Kirjutasin selle laiema, et sisaldaks ka muid tegevusi, oleks niisugune, nagu olema peaks. Väga kahju on, mul on kompetentne sotsiaalvaldkonna spetsialistidest koosnev meeskond, kes oli valmis aitama, vald lubas tööruumi. Tahtsime tuua arengut Kuusalu valla sotsiaaltöösse. Nüüd olen segaduses, teatasin juhtunust oma tööandjale, konsistooriumile, ja ootan sealset seisukohta.“

Sihtasutuse nõukogu liige Helle Söönurm: „Tuli uus inimene, teotahteline ja innovatiivne, konsistoorium maksab palga. Tekkis lootus, et Kuusalu tee 8 maja saamegi lõpuks korda. Mina pakkusin, et valime ta juhatajaks. Käisime vallavanema jutul, saime positiivse vastuvõtu. Et nüüd kõik muutus, on kummaline. Saatsin nõukogu liikmetele enne viimast koosolekut kirja, et põhikirja järgi peab kutsed koosoleku toimumisest saatma vähemalt 10 päeva varem. Mina ja Egne Aavik seetõttu ei osalenud. Protokollist selgub, et Rutt Tomingasel käis keset koosolekut järel Raul Valgiste, sest hääli oli vaja. See koosolek on õigustühine, kuna reglemendist ei peetud kinni. Kuidas nii elementaarseid asju ei teata ja käitutakse  oma äranägemist mööda? Mis puudutab koguduse saunamaja remonti, siis mis huvi on vallal renoveerida Kuusalu kiriklale kuuluvat muinsuskaitselist hoonet, kui selle asemel võiks tegeleda sügavuti sotsiaalteenuste arendamise ja süstematiseerimisega.“

Kuusalu Almakeskuse juhataja Agnes Valgiste: „Üle­andmiseks vajalikud dokumendid olid ette valmistatud ning riiulil ootamas. Olin valmis juhataja kohustustest loobuma, ent nõukogu esimees palus pärast erimeelsuste tekkimist uue juhatajaga, et jätkaksin endistes ülesannetes. Süüdistus koosoleku õigustühisuses ei vasta tõele, sest tegu oli erakorraliste koosolekute sarjaga, need toimusid mitme nädala vältel lühema etteteatamisega, sama lühikese etteteatamisega valiti ka Egne Aavik juhatajaks. Kui Egne Aavik hakkaks projektijuhina nõukogu otsealluvuses Kuusalu tee 8ga tegelema, oleks väga hea.“