Vaadatakse üle Kuusalu valla veevõtukohti

1321

OÜ Põhjakivi põleng tõstatas veevõtukohtade olemasolu ja info teema.

Paar nädalat tagasi oli Valkla ja Kaberla vahel Haavakannu külas asuvas Põhjakivi tootmishoones tulekahju. Kustutamise käigus tekkis tuletõrjujatel probleem veega – Valkla veevõtukohta ei leitud üles, vett saadi lõpuks Kuusalust tehase trassist.

Seoses sellega korraldas Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi möödunud kolmapäeval nõupidamise, kuhu olid kutsutud Loksa ja Kehra päästekomandode pealikud Mait Kröönström ja Aivar Kari ning Kolga vabatahtlike tuletõrjujate juht Jüri Kaljurand.

Koos vaadati valla kaardil üle, kus peaksid asuma veevõtukohad ja –mahutid. Lepiti kokku, et 1. märtsiks kontrollivad tuletõrjujad, kas nen­de piirkonna veevõtukohad on töökorras. Seejärel saa­dakse taas kokku, et arutada, milliste vahenditega, kuidas ja mis ajaks need korda teha.

Urmas Kirtsi: „Paljudes külades, näiteks Tammispeal, Haras, Kasispeal, Virves, Tapurlas, Kodasoos, Hirvlis ja mitmel pool mujal pole talvel võimalik tulekahju korral kustutamiseks vett võtta. Paremini on varustatud alevikud. Valklas on kaks mahutit, tuletõrjujatel puudus nende kohta info. Kolgas on viis mahutit, Kiius on hüdrandid mitme tehase juures, Kuusalus samuti tehases.”

Ka Kuusalu lumelinna ehitamisega tekkis küsimus, kustkohast tuletõrjeautosse vett juurde saada, kuid probleem oli puudulikus infos, selgitas vallavanem. Kuusalu kooli juures on veevõtukoht  ja hüdrant, mida lülitatakse sisse koolimajast.

Vallavanem lisas, et kavas on teha veevõtukohtade küsimuses koostööd ka külavanematega. Neljapäeva õhtul toimunud külavanemate koosolekul paluti külavanematel mõelda, kuhu võiks mahutid rajada.

Volikogu külaelukomisjoni esimees Henn Pärn pakkus, et võiks leida mahutite jaoks tüüpprojekti ning taotleda nende jaoks toetust ELi fondidest.

Vastavalt seadusele tuleb tuletõrje veevõtukohad tagada ja korras hoida päästeametil koos kohaliku omavalitsusega.