Va­li­mis­päe­va buss Ju­min­dalt Kol­ka

1111

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus on tel­li­nud va­li­mis­te­päe­vaks, 15. ok­toob­riks bus­si va­li­ja­te sõi­du­ta­mi­seks Ju­min­da pool­saa­relt Kol­ga va­li­mis­jaos­kon­da. Val­la­sek­re­tär Mai­re Link sel­gi­tas, et taot­lus tu­li Ju­min­da kü­last, lii­ni­bus­se sealt Kol­ga ale­vik­ku ei sõi­da: „Teis­tes­se piir­kon­da­des­se me va­li­mis­te­päe­vaks buss­lii­ni käi­ma ei pa­ne, sest va­ra­se­mad kor­rad on näi­da­nud, ka­su­ta­jaid on ol­nud vä­ga vä­he. Ena­mas­ti sõi­de­tak­se jaos­kon­da koos naab­ri­te või su­gu­las­te­ga, eel­hää­le­ta­mi­se ajal saab töö­päe­va­del hää­le­ta­da teis­tes jaos­kon­da­des, ku­hu on või­ma­lik bus­si­ga min­na. Kel po­le või­ma­lik ter­vis­li­ku sei­sun­di tõt­tu jaos­kon­da min­na ega ka elekt­roo­ni­li­selt hää­le­ta­da, võib va­li­mis­kas­ti kut­su­da ko­ju.“ Ani­ja ja Raa­si­ku val­las va­li­mis­bus­si käi­ma ei pan­da.

Eelmine artikkelKoos va­li­mis­te­ga Kuu­sa­lu val­las ra­hu­lo­lu-uu­ring
Järgmine artikkelAru­kü­la fil­mi­fes­ti­val oo­tab fil­me