Uus kon­kurss Sal­mis­tu sa­da­ma hal­da­ja leid­mi­seks

566
Salmistu sadam

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus tun­nis­tas möö­du­nud nä­da­lal toi­mu­nud is­tun­gil keh­te­tuks kor­ral­du­se, mil­le­ga mää­ras Sal­mis­tu sa­da­ma hal­da­jaks MTÜ Kuu­sa­lu Jahtk­lu­bi – hal­da­ja leid­mi­seks kor­ral­da­tud kon­kur­si võit­ja. Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si sel­gi­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et Kuu­sa­lu Jahtk­lu­bi ei ol­nud nõus le­pin­gut sõl­mi­ma, ka ei soo­vi­nud le­pin­gut all­kir­jas­ta­da kon­kur­sil tei­seks jää­nud MTÜ Sal­mis­tu Paa­di­mees. Pak­ku­mu­si oli­gi esi­ta­tud kaks. MTÜ Kuu­sa­lu Jahtk­lu­bi juht Ivar Lips­mäe üt­les, et val­la­va­lit­su­sega tek­ki­sid eriarvamused elekt­ri­va­rus­tu­se ja vä­li­tua­let­ti­de osas. Nüüd on val­la­va­lit­sus väl­ja kuu­lu­ta­nud kor­dus­kon­kur­si, pak­ku­mu­si saab esi­ta­da järg­mi­se es­mas­päe­va­ni, 27. mai­ni. Ran­na hal­da­ja­ga on ka­vas le­ping sõl­mi­da 3. juu­nist ku­ni 15. sep­temb­ri­ni.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu ei toe­ta­nud lii­tu­mis­lä­bi­rää­ki­mis­te al­ga­ta­mist Lok­sa­ga
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la­va­nem all­kir­jas­tas Prant­sus­maal koos­töölepingu