URMAS KIRT­SI­LE kait­se­mi­nis­tee­riu­mi kuld­märk

186

Kuu­sa­lu en­di­ne val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si sai möö­du­nud ree­del Lai­do­ne­ri
muu­seu­mis mi­nis­ter Kal­le Laa­ne­tilt kait­se­mi­nis­tee­riu­mi kuld­rin­na­mär­gi suu­re­pä­ra­se koos­töö eest Ees­ti Va­ba­rii­gi rii­gi­kait­se aren­da­mi­sel. Tee­ne­te­mär­gi tun­nis­tu­sel on eel­mi­se kait­se­mi­nist­ri Jü­ri Lui­ge all­ki­ri, mi­nis­tee­riu­mi tä­nuü­ri­tus pi­di toi­mu­ma eel­mi­se aas­ta lõ­pus, ent lü­ka­ti Co­vi­di tõt­tu eda­si. Ur­mas Kirt­si üt­les, et suht­les kaks aas­tat ta­ga­si mi­nis­tee­riu­mi­ga ja ai­tas väl­ja töö­ta­da hea­de ka­vat­sus­te kok­ku­le­pet, mil­le 9 oma­va­lit­sust ja kait­se­mi­nis­ter all­kir­jas­ta­sid ning nei­le val­da­de­le an­tak­se oma hal­du­sa­las­se jää­va­te har­ju­tus­väl­ja­de eest viis aas­tat sih­tots­tar­be­list toe­tust.

Eelmine artikkelKeh­ra koh­vi­ku­te­päe­val oli ava­tud aia­maa­koh­vik
Järgmine artikkelAni­ja mõi­sa­par­gis tut­vus­ta­ti eri tant­sus­tii­le