ÜLLE RAJASALU jätkab maavanemana

1197

Kolmapäeval, 3. detsembril HOLi volikogu koosolekul toetas salajasel hääletusel 31 omavalitsusjuhist 18 maavanem Ülle Rajasalu jätkamist. Valitsus nimetab maavanema ametisse 5 aastaks kooskõlastatult kohalike omavalitsuste esindajatega. Ülle Rajasalul täitub 21. detsembril maavanemana 5 aastat.