Üldplaneeringutest

349

Anija valla uus üldplaneering kehtestati möödunud nädalal, Raasiku vald sai uue üldplaneeringu paar kuud tagasi. Mõlema tegemiseks kulus mitu aastat. Kuusalu valla uus üldplaneering on veel tegemisel.

Üldplaneering on omavalitsuse jaoks sama oluline dokument kui arengukava, mõlemas on valla arengusuunad aastateks või aastakümneteks. Üldplaneering määrab, kuidas valla territooriumil maad ja ruumi edaspidi kasutakse, kuhu ja mida võib ehitada, milliseid tegevusi kusagil kavandada. Seetõttu on kasulik kehtestatud üldplaneeringutega tutvuda.

Kus see veel tegemisel, saab osaleda avalikel aruteludel ja kodukandi arengu kujundamisel kaasa rääkida.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la noor­tean­sam­bel Uu­ri­kad esi­neb au­gus­tis mit­mel kont­ser­dil
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la va­baü­hen­du­sed saa­vad toe­tu­se taot­lu­si esi­ta­da 20. sep­temb­ri­ni