ÜVK ehitus toob Kuusallu, Kiidu ja Kolka veekatkestused

1914

„Teeme kõik selleks, et veekatkestused tuleksid võimalikult väikesed,“ lubab Kuusalu Soojuse juht KALLE KÜNGAS.

Kuusalu vallas on kohe algamas suurehitus, mida on ette valmistatud üle 15 aasta – käivitub ÜVK (ühisveevärgi ja kanalisatsioon) projekt, mis hõlmab Kuusalu, Kiiu ja Kolga alevikke. Selle maksumus on 5,6 miljonit eurot, sama suur on Kuusalu valla 2012. aasta eelarve.

Möödunud neljapäeval andis vallavalitsus ehitusloa Kuusalu, Kiiu ja Kolga pumbamajade rekonstrueerimiseks kaasaegseteks veetöötlusjaamadeks. ÜVK tellija ja koordinaatori OÜ Kuusalu Soojus juhatuse liige Kalle Küngas ütleb, et pumplad tahetakse korda teha kõige enne, et siis, kui uued torud maas, läheks neisse puhas vesi.

Kiius ja Kuusalus peaksid kopad maasse löödama ning vee- ja kanalisatsioonitorude paigaldamine algama juunis. Praegu kohtuvad projekteerijad kinnistuomanikega, et täpsustada liitumiskohtade paiknemist. Koostatakse ehitusprojekte.

Kolgas algab ehitus hiljemalt augustis, sealgi toimub praegu mõõdistamine ja projekteerimine.

Kuusalus vesi 200 eramajja
Kuusalus viiakse vesi ja kanalisatsioon nüüd kõigi eramajadeni, mis seni pole aleviku ühises veesüsteemis olnud – neid on ligi 200. Kalle Küngase sõnul ei ole keegi kinnistuomanikest täielikult keeldunud, samas on olnud neid, kes ütlevad, et veega liitumisest eriti huvitatud ei ole.

„Meie ülesanne on ehitada magistraaltorustikud ja tekitada kõigile liitumisvõimalus. Püüame ka aidata krundisisestel töödel, sest liitumispunktist kuni majani tuleb omanikel endil torud viia. Kui ehitaja graafik lubab ja omanikud on huvitatud, aitavad töömehed need maha panna. Aga on ka juba neid, kes ütlevad, et kaevavad kraavi ise, sest ei taha masinat oma aeda puude ja põõsaste vahele. Tühjade kinnistute juurde tulevad samuti väljavõtted, et tulevikus ei peaks magistraaltoru hakkama lõhkuma,“ räägib ta.

„Meil jääb kaks olulist nõuet: liitumispunktiga teeb ühenduse ainult vastav spetsialist ja soovime ka näha, kuidas torud on kinnistul paigaldatud, et ennetada hilisemaid tehnilisi probleeme,“ toonitab Kuusalu Soojuse juht.

Kalle Küngas lisab veel, et mõistlik oleks teha ühendused valmis võimalikult kiiresti ja liituda ajaks, kui vesi sisse lastakse ning kanalisatsioon tööle hakkab.

Küsimusele, kas eramajade inimesed ikka soovivad kanalisatsiooni, kui seni on hakkama saadud kogumiskaevudega, vastab ta, et Kuusalu Soojuses maksab kanalisatsiooniteenuse kuupmeeter koos käibemaksuga 1,27 eurot, sellise raha eest ei tule keegi kogumiskaevu tühjendama. Kanalisatsiooniga liitumise huvi on juba olnud loodetust suurem.

Kõige keerulisem on torustike projekteerimine Grossi poe taguses piirkonnas, sealne maastikureljeef nõuab analüüsi, kuidas kanalisatsiooni suunata, osad majad on lohus, teised kõrgemal. Metsa tänava piirkonnas on lihtsam, seal on lauskjas liivamaa.

Kuna olukorrad on erinevad, siis kõigile eramajaomanikele ühist tutvustavat koosolekut pidama ei hakata. Kui tekib vajadus, kutsutakse neid kokku piirkonniti, kinnitab Kalle Küngas.

Töö algab Kuusalu korrusmajade juurest
Esimeses järjekorras hakkavad torutööd Kuusalu korrusmajade piirkonnas. Kuna seal toimub vaid torustike vahetus, on projekteerimine läinud kiirelt.
Maikuu lõpupoole hakatakse alevikku tooma torude liivapadja jaoks täiteliiva.

Eelmise nädala neljapäeval kell 14 olid Kuusalu Soojuse kontorisse kutsutud kõigi korrusmajade esindajad, selgitati ÜVK ehitusega seonduvat.

Kalle Küngas: „Küsiti, et miks oli koosolek tööajal, kuid enamike ühistute inimesed said tulla, nende üksikutega, kellel polnud võimalik osaleda, kohtume eraldi. Oleme väga tänulikud 10 ühistu esindajatele, kes leidsid võimaluse koosolekul osalemiseks. Koosoleku ettevalmistamisega tegeles aktiivselt ka projekteerija ja kohe pärast seda vaadati üle mitme korrusmaja torude asukohad.“

Kõige tõsisem sõnum puudutab asjaolu, et seoses torutöödega võib alevikus tulla ette veekatkestusi. On kohti, kus saab uut torustikku paigaldada vett kinni keeramata, kuid mitmel pool on tarvis olemasolev torustik eest ära võtta. Kuna vanal torustikul vett jupikaupa kinni keerata ei saa, peab mõnede tööde korral veevarustuse katkestama kogu süsteemis.

„On imestatud, et paneme uued torud, aga ometi teeme just nüüd vanade torude läbipesu. See ongi veekatkestuste pärast, vanadesse torudesse on aastatepikkuselt settinud sodi, kui hakkame ehituse käigus vett kinni-lahti keerama, keerutaks selle üles,“ sõnab Kalle Küngas.

Kiius koosolek peetud
Kiiu alevikus vahetatakse samuti kõik olemasolevad torud, uued tulevad Oja ja Veski tänava eramajadele. Paar nädalat tagasi oli vallamajas nende omanikele üldtutvustav koosolek, edasi mindi ja vaadati olukorda ka kruntidel.

Kiius teeb ÜVK ehituse veidi keerulisemaks see, et valla tellimusel algab Kiiu-Kuusalu jalgtee ehitus, püütakse torutööd ajastada nii, et üks ei segaks teist, kus vaja, pannakse torud enne paika ja siis tehakse tee.

Kuhu panna ülejääv muld
Seoses ÜVKga tekib veel üks probleem – kuhu panna kaevetöödega ülejääv pinnas. Kuusalu vallavalitsus on soovinud, et väljakaevatavat kruusa saaks kasutada vallateede remondiks. Mullaga täidetakse madalamaid kohti.

Lähiajal hakatakse täpsustama väljakaevatud pinnase ladustamispaiku. Juba on avaldanud soovi Kuusalu keskkool, et teha suusarada laiemaks. Laurentsiuse kogudus tahab täita Emarti vastas asuvat ala.

Kalle Küngas: „Ülejääk tekib sellest, et uute torude ümber tuleb panna liiv, see on range nõue.“

Et ei lõhutaks puid
Loksal ja ka Kehras on eramajade piirkonnas seoses ÜVK ehitusega pahandatud, et tänaval töötanud kopp lõhkus aiast väljaulatuvate puude oksi.

Kuusalu Soojuse juht märgib, et sellepärast oligi neil ehitaja hankes üks nõue, et firmal oleks varasem töökogemus vähemalt kahest tiheasustusalast.

Kuusalu ÜVK ehitaja Arco Ehituse projektijuhi abi Margus Raidpere lausub, et kopajuht peab jälgima puid ning töötama neid vigastamata: „Meie mehed töötasid Tallinna külje all Muugal, probleeme ei olnud. Kui tekib olukord, kus puu jääb ette ja kuidagi teisiti ei saa, tuleb kinnistuomanikuga läbi rääkida.“


Kuusalu valla ÜVK

Kogumaksumus 5,65 miljonit eurot.

Kuusalu, Kolga ja Kiiu alevike pumbamajad rekonstrueerib Viimsi Keevitus AS.

Kuusalu aleviku vee- ja kanalisatsiooni ehitab Arco Ehitus OÜ, Kolgas ja Kiius Viimsi Keevitus AS.

Eelmine artikkelLeiti mehe surnukeha
Järgmine artikkelAasta ema MARGIT AMER Loksalt: „Selle tiitli jaoks pidasin end nooreks.“