Ühistegevuse ohud

871

Avaldame taas pikema loo seoses Leesi küla ühisveevärki puudutava kohtuvaidlusega. Kuna Kuusalu valla paljudes külades on ühised veetrassid ja nende haldamiseks moodustatud MTÜd, peaks see pakkuma mõtteainet ja olema hoiatuseks ka neile.

Kõik toimib hästi seni, kuni ollakse ühte meelt. Kui tekivad vastuolud, on raske riidu lõpetada – oluliseks muutuvad ka mitmesugused nüansid ja väljaütlemised. Kui asi jõuab kohtusse, ei loe enam suulised kokkulepped, vaid hakatakse kontrollima otsuseid ja dokumente ning nende vastavust seadusesätetele.

Leesi külaseltsi veepahanduse kõiki tahke ei saanud ühte leheloosse mahutada, seega ei ole kirjeldatud vastastikuseid politseisse pöördumisi ega paljut muud, mis asjaosalistele on tähtsad. Loodame, et suutsime olulisema tuua lugejateni, et sellest juhtumist õppida – tulgu lõplik kohtulahend, milline tahes, targem on niisuguseid olukordi ennetada ja kõik ühistegevusega seonduv osapoolte vahel täpselt ning kirjalikult paika panna. 

Eelmine artikkelEsmakordselt valla meistrid ujumises
Järgmine artikkelKuusalus tehti ajalugu – muusikakoolil on sümfooniaorkester