TV 10 olüm­pias­tar­ti Har­ju fi­naa­lis said Kuu­sa­lu koo­li õpi­la­sed 3 esi­koh­ta

469

15. jaa­nua­ril Las­na­mäe ker­ge­jõus­ti­ku­hal­lis toi­mu­nud TV 10 olüm­pias­tar­ti Har­ju­maa fi­naal­võist­lu­se 2. eta­pil saa­vu­ta­sid au­hin­na­li­si koh­ti ka Kuu­sa­lu koo­li õ­pi­la­sed.

Noo­re­ma­te tüd­ru­ku­te 60 meet­ri jook­su või­tis Ma­ri­liis Tiits (10,60 se­kun­dit), Sand­ra Na­rusk sai 3. ko­ha (10,97). Kau­gus­hüp­pes läks Kuu­sa­lu koo­li tüd­ru­ku­te­le kak­sik­võit – Ma­ri­liis Tiits oli esi­me­ne (4.38 meet­rit), San­da Na­rusk tei­ne (4.23).

Noo­re­ma va­nu­seg­ru­pi pois­te tei­vas­hüp­pe või­tis kõr­gu­se 2.30 meet­rit üle­ta­nud Hend­rik Ma­dis­son, Ri­hard Soom sai 5. ko­ha (1.80). Esi­küm­nes­se mah­tus ka Mark­kus Koe­mets 9. ko­ha­ga (1.60). Paul Ja­la­kas Lok­sa koo­list sai sa­ma tu­le­mu­se­ga 10. ko­ha.

Va­ne­ma va­nu­seg­ru­pi pois­te kuu­li­tõu­kes saa­vu­tas Ker­mo Vee­tõus­me 2. ko­ha (10.89 meet­rit). 60 meet­ri tõk­ke­jook­sus tu­li ta 10,20 se­kun­di­ga nel­jan­daks ja kõr­gus­hüp­pes 1.49 meet­ri alis­ta­mi­se­ga viien­daks). Hend­rik Her­man­di Kol­ga koo­list sai kuu­li­tõu­kes 10. ko­ha (9.45).

Eelmine artikkelJÜRI VOODLALE riiklik teenetemärk ja Anija valla aukodaniku tiitel
Järgmine artikkelAlko­ho­lis­mi vä­hen­da­mi­seks tu­leb te­ge­le­da prob­lee­mi juur­te­ga