Tur­bu­nee­me prü­gi­kon­tei­ne­rid uues ko­has

22

Tur­bu­nee­me kü­la ava­li­kult ka­su­ta­ta­vad pa­be­ri- ja pa­ken­di­kon­tei­ne­rid vii­di se­ni­sest ko­hast Kaup­lu­se kin­nis­tult ehk en­di­se poe asu­ko­hast Tur­bu­nee­me tee­le. Kuu­sa­lu val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list Mar­gus Kirss sel­gi­tas, et võr­rel­des eel­mi­se ko­ha­ga on nüüd nii ela­ni­kel kui jäät­me­veo­ma­si­na­tel kon­tei­ne­ri­te­le pa­rem li­gi­pääs. „Ot­si­si­me kon­tei­ne­ri­te­le uut asu­koh­ta val­la­le kuu­lu­val maal, ku­hu on hea juur­de­pääs. Kui Tur­bu­nee­me kü­la ela­ni­kel on kon­tei­ne­ri­te jaoks pak­ku­da al­ter­na­tiiv­seid asu­koh­ti, on val­la­va­lit­sus val­mis neid kaa­lu­ma,“ sõ­nas kesk­kon­nas­pet­sia­list.