Tuleohtliku aja määramine

1107

Siseministri 21. detsembri 2010. aasta määruse nr 75 „Päästeameti põhimäärus“ paragrahv 10 lõike 2 ning tule­ohutuse seaduse paragrahv 16 lõigete 1 ja 3 ning päästeameti peadirektori 13. aprilli 2011. aasta käskkirja nr 83 „Tuleohtliku või suure tuleohuga aja ja piirkonna määramise kord“ alusel ning arvestades Eesti meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi tuleohuindeksi arvutusi ning maastikutulekahjude esinemissageduse tõusu:

1.Määran tuleohtliku aja alguseks 22.04.2011. aasta kogu Eesti territooriumil. Tuleohtlikul ajal on metsa- ja muu taimestikuga ning turbapinnasega alal keelatud: 1.1 Küttekoldevälise tule tegemine, välja arvatud selleks ettevalmistatud kohas; 1.2 Kuluheina ja roostiku põletamine; 1.3 Muu tegevus, mis võib põhjustada tulekahju.

2. Tuleohtliku aja algusest ja lõpetamisest teavitab avalikkust avalike suhete büroo.

Eelmine artikkelKulu põleng
Järgmine artikkelKuusalu laadal oli üle 2500 külastaja