Tule­kul Ka­ha­la jär­ve nel­jas jää­kas

468

La­he­maa Me­rek­lu­bi ja Ka­ha­la Jär­ve Kü­la­de Selts kor­ral­da­vad pü­ha­päe­val, 13. märt­sil nel­jan­dat kor­da Ka­ha­la Jär­ve Jää­ka. Pea­kor­ral­da­ja Jan­no Laen­de üt­les, et kor­ral­dus­tiim hoiab jääo­lu­del sil­ma peal ja edas­tab sel­le koh­ta in­fot jää­ka Fa­ce­boo­ki le­hel: „Prae­gu on jää pak­sus 27 sen­ti­meet­rit, kae­tud lu­me­ga, iga mii­nusk­raa­di­de­ga päev li­sab jää­le pak­sust juur­de.“ Päe­va­juht on see­kord Ar­let Pal­mis­te. Plaa­nis on tal­vi­ne ka­la­püü­gi­võist­lus, ise­teh­tud tõu­ke­kel­ku­de võist­lus, tut­vus­ta­tak­se jää­pur­je­ta­mist ja -sur­fi, ava­tak­se liu­vä­li ja ho­ki­väl­jak, rää­gi­tak­se jää-o­hu­tu­sest, saab te­ha ta­li­sup­lust ning käia kuu­mas sau­nas. Su­pi ja vast­la­kuk­li ost­mi­seks pa­lu­tak­se kaa­sa võt­ta 2 eu­rot ning oma kauss, lu­si­kas ja tops.

Eelmine artikkelAni­ja val­la aas­ta te­gi­jaks esi­ta­ti 38 no­mi­nen­ti
Järgmine artikkelHa­jaa­sus­tu­se prog­ramm