Tulekahju Saunja külas

797

25. oktoobril kell 17.10 teatati tule­kah­just Kuusalu vallas Saunja külas, kus põles 10×6 meetri suu­ruse aida sisemus. Elanikud püüdsid küll põ­len­gut omal jõul kustutada, kuid lõplikult panid tulele piiri päästjad kell 17.40. Põleng sai arvatavasti alguse järeleval­veta küünlast.