Tulekahju Kuusalu rahvamajas

629

27. septembril kell 23.33 näh­ti leeki Kuusalu rahvamaja hoo­­nes. Sündmusele sõitsid välja ne­li elukutselist ja kolm vabatahtlik­ku päästemeeskonda. Täispui­dust hoonet päästjad kustutama siis­ki ei pidanud. Paari ruutmeetri suu­ruse tulekahju likvideeris mõ­ne ämbri veega esimestena ko­hale jõud­nud inimesed. Pääs­­te­töö juhi hinnangul võis tuli al­guse saada põranda õlitamiseks ka­sutatud lappide isesüttimisest.