Tulekahju koolimaja hoovis

843

7. mail kell 7.58 teatati tule­kah­just Loksa linnas. Koolimaja hoovis põles vana juurvilja hoid­la lakas palk, mis oli kaetud sae­puruga. Päästjad kustutasid pal­gi ning tegid kind­laks, et tuli pole edasi levinud. Tulekahju lik­videeriti kella 8.16.