Tub­li­de te­gi­ja­te tun­nus­ta­mi­ne

26

Aas­ta hak­kab lä­bi saa­ma ning tra­dit­sioo­ni­li­selt te­hak­se või ha­ka­tak­se te­ge­ma kok­ku­võt­teid. Üks olu­li­ne osa on aas­ta jook­sul oma te­gu­de­ga sil­ma paist­nud ini­mes­te tun­nus­ta­mi­ne. See­kord­ses Sõ­nu­mi­too­jas tee­me üle­vaa­te ka­hest olu­li­selt tun­nus­ta­mi­sü­ri­tu­sest. Viim­sis­se Ar­tiu­mis­se olid kut­su­tud Har­ju­maa aas­ta te­gi­ja­te kon­kur­si no­mi­nen­did ja võit­jad ning Aru­kü­la rah­va­ma­jas tun­nus­ta­ti Raa­si­ku val­la tä­na­vu­si tub­li­maid. Pal­ju õn­ne aas­ta te­gi­ja­te kon­kurs­si­de võit­ja­te­le!

Ani­ja ja Kuu­sa­lu val­las tä­na­tak­se tub­li­maid te­gi­jaid uue aas­ta al­gu­ses. Kuu­sa­lu val­las tu­leb tä­nu­pi­du taas jaa­nua­ris, kan­di­daa­te saab esi­ta­da 12 ka­te­goo­rias. Ani­ja val­las tun­nus­ta­tak­se tub­li­maid EV aas­ta­päe­va vas­tu­võ­tul veeb­rua­ris.

Eelmine artikkelALAR LII­MER Aru­kü­last või­tis laua­män­gu­de Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel pronk­si
Järgmine artikkelKoda­ni­ku­kam­paa­niad Ani­ja ja Kuu­sa­lu val­las