Tra­dit­sioo­ni­li­se Raa­si­ku uu­saas­ta­tur­nii­ri korv­pal­lis või­tis Raa­si­ku võist­kond

94
Raasiku korvpallimeeskond ja korraldaja RAIN SOOSAAR (taga keskel).

RAIN SOO­SAAR

Lau­päe­val, 15. jaa­nua­ril toi­mus Raa­si­ku Spor­di­hoo­nes tra­dit­sioo­ni­li­ne Raa­si­ku uus­aas­ta­tur­niir korv­pal­lis. Eel­mi­sel aas­tal ei saa­nud tur­niir kor­ral­da­da Co­vi­di tõt­tu, kuid sel aas­tal õn­nes­tus see jäl­le kor­ral­da­da. Tur­nii­ri kor­ral­da­mi­ne on pi­kaa­ja­li­ne tra­dit­sioon, esi­me­sest tur­nii­rist möö­dus tä­na­vu 35 aas­tat. Osa­le­sid taas va­nad ri­vaa­lid Raa­si­ku, Aru­kü­la, Kos­ti­ve­re ja Kii­li korv­pal­lu­rid.

Oli to­re korv­pal­li­päev üle tü­ki aja, jät­kus põ­ne­vaid korv­pal­li­la­hin­guid. Päe­va lõ­puks osu­tus pa­ri­maks Raa­si­ku võist­kond koos­sei­sus Kar­mo Kõi­vu­ta­lu, Rai­do Kuusk, Ren­no Soo­saar, Ivar Roo­den, Rau­no Tik­ko, Krist­jan Urm, Erik Pu­na­ne ja Ke­vin Punt­so. Tei­se ko­ha sai Aru­kü­la koosseisuga Martin Kask, Janno Vilde, Taivo Ruhno, Reigo Tomingas, Sven Rungi, Janar Luksep, Veiko Paenurm, Reemo Veski, Risto Randma ja Kristjan Enn. Kol­man­da sai Kos­ti­ve­re, nel­jan­da Kii­li. Kol­me­punk­ti­vis­ke võist­lu­se või­tis Rai­do Kuusk Raa­si­ku võist­kon­nast.

Eelmine artikkelAru­kü­las alus­tas te­ge­vust väi­ke­las­te hom­mi­ku­hoid
Järgmine artikkelKeh­ra Las­te­ta­re uus hoo­ne saab pea­gi nur­ga­ki­vi