Tormise-seltsi juhatus käib peaaegu iga nädal koos ja vahel ka rohkem

2440
MTÜ Veljo Tormise Kultuuriselts juhatus: ULVE MÄRTSON, ULVI RAND, TÕNU IDAVAIN ja ALEKSANDER SKOLIMOWSKI. Kolmandat koosseisu pole juhatuse esimeest valitud, vastutatakse võrdselt.

Kuna 15. septembriks tuli vallavalitsusele esitada tuleva aasta rahasoovid, pidas seltsi juhatus möödunud nädalal pikki arutelusid.
Eelmises Sõnumitoojas ilmunud loos „Kas Kuusalu rahvamaja haldamine korraldada ümber?“ ütles MTÜ Veljo Tormise Kultuuriselts tegevjuhi kohalt lahkunud Inge Lukme, et oleks tahtnud olla kultuuritöötaja, kuid sattus otsekui sekretäri rolli. Ta leidis, et selts on töövõimetu ja saadaks selle laiali.
Tormise-seltsi juhatuselt jõudis siis leheloosse napp kommentaar, kuna oldi hõivatud 2015. aasta eelarve koostamisega, käisid ägedad arutelud ja arvutamine. Sel esmaspäeval saadeti rahataotlused vallamajja.
MTÜ Veljo Tormise Kultuuriselts juhatus on neljaliikmeline: Ulve Märtson, Ulvi Rand, Tõnu Idavain ja Aleksander Skolimowski. Varem oli juhatus viieliikmeline, kuid Märten Kraav lahkus 1. septembrist omal soovil, sest on asunud elama mujale. Seltsis on liikmeid 71.
Kuna juhatuse esimeest pole valitud, ei ole üht volitustega kõneisikut, kellelt seltsi juhtimise kohta leheloo jaoks uurida. Küsimusele, miks on nii, vastasid juhatuse liikmed, et nad on ühiselt nõnda otsustanud ja vastutavad  võrdselt. Sedasi on olnud juba kolmandat koosseisu ja asjad on toiminud.
Nad tõdesid, et leheloos üleskerkinud teema ja väljaöeldud kriitika just rõõmu ei teinud, hoopis vastupidi. Ning kinnitasid, et on seltsi astunud vabatahtlikult, neile läheb väga korda Kuusalu kultuurielu. Kuna MTÜ on võtnud Kuusalu rahvamaja haldamise kohustuse, siis eelkõige kulub palju energiat just igapäevaste haldus­probleemidega tegelemiseks. Rahvamajas käivad koos 9 taidlusringi, kokku on neis paarsada inimest. Õhtuseid vabu prooviaegu tegelikult ei ole.
„Meie selts on ellu kutsutud pärandkultuuri hoidmiseks, keegi ei astunud liikmeks eesmärgiga majandada Kuusalu rahvamaja, ent siiani oleme suutnud olla selles osas maja omanikule, Kuusalu vallale, usaldusväärsed partnerid,“ selgitasid nad.
„Selts on olnud ajalooliselt rahvamajaga seotud, see on jätkusuutlik, kuigi keeruline haldamise vorm. Lihtsam oleks kindlasti toimetada ja teha üritusi ilma rahvamajata, kuid 2011. aasta üldkoos­oleku otsusega pikendas seltsi juhatus  halduslepingut ja kohusetundest on seda tööd jätkatud.“
Haldamise teeb juhatuse liikmete sõnul keeruliseks tegelemine selliste majandusküsimustega nagu remont, mööbel, hooldustehnika ja kuluvahendid, millele pole eelarves rahalist katet. Lahendus oleks võib-olla see, kui vallale kuuluvates rahvamajades ja külamajades tegeleks remondi-parandustöödega üks volitatud isik, kes vastutaks ja tal oleks ka  ülevaade  valla ühiskondlikest hoonetest.
Teise variandina pakkus juhatus välja võimaluse, et rahvamaja oleks valla allasutus, nagu näiteks toimib hästi Saku vallas.
Mis puutub osade taidlejate rahulolematusesse, siis see võib juhatuse hinnangul tuleneda maja haldaja mittepopulaarsetest otsustest hoida elementaarset puhtust ja korda.
„Aga ootus inimestel on selline, et igal ajal peaks olema võimalus tulla-minna ja tore oleks, kui kogu aeg oleks kohal ka keegi rahvamaja töötajatest. Praeguse palgafondiga ei ole see võimalik. Sellest ka nurin, et me oleme otsekui veidi nähtamatud,“ rääkisid juhatuse liikmed.
Tormise-seltsil oli Kuusalu rahvamajas kaks täiskohaga töötajat. Juhatuse hinnangul tundub töökoormus olema  liiga suur, sest sageli tuleb töötajatel käia rahvamajas töökohustusi täitmas ka nädalavahetustel. „Tegeleme lahenduste otsimisega ja oleme valmis võimalikeks struktuurimuudatusteks,“ lubavad juhatuse liikmed.
Vallalt aastas üle
31 000 euro
Vastavalt Kuusalu vallavalitsuse ja Tormise-seltsi koostöölepingule eraldati 2014. aastaks valla eelarvest Kuusalu rahvamaja haldamiskuludeks 31 650 eurot. Sellega kaetakse elektri, vee- ja kanalisatsiooni ning hoolduskulud ja kahe töötaja palk.
Rahvamaja on viimati renoveeritud osaliselt 2012. aastal eurofondide toel, kuid kiiresti vajavad remonti lava põrand, välistrepp ja uksed. Selleks MTÜ-l raha ei ole. Paljud üritused on rahastatud toetusprojektide või sponsorite abiga, on kirjutatud rohkelt palvekirju, koostatud rahataotlusi. Nii on ka saadud rahvamajja dataprojektor, ekraan, koopiamasin, sülearvuti, kirjeldavad juhatuse liikmed.
Mõnedki Kuusalu valla inimesed on Sõnumitoojale öelnud, et tahaksid käia rahvamajas tantsupidudel või kohvik-klubides, ent neid ei korraldata.
Seltsi juhatus on seda meelt, et selliste õhtute korraldamine ei ole nende  ülesanne: „Meie ootame, et inimesed leiaksid tee Kuusalu rahvamajja ja korraldaksid ise üritusi, kus tahavad osaleda. Kel on hea idee, võtke ühendust. Siiani on vist arvatud, et kui seni midagi ei korraldata, siis ei ole ega tule, aga kutsume erinevaid huvigruppe koostööle. Rahvamaja tähendabki kogu piirkonna rahva maja.“
Tulekul uus ürituste sari
Seltsi juhatuse liikmete suurim projekt oli suvine suurlavastus „Lauritsa lubadus“, mida nimetavad tagantjärele hullumeelseks ettevõtmiseks, aga ka väga arendavaks kogemuseks. Projektis osales üle 100 kohaliku taidleja.
„Ilma Kuusalu valla ja   sponsorrahade toeta poleks olnud võimalik seda projekti teostada. Kuna meil kellelgi ei olnud eelnevalt taolise ürituse korraldamise kogemust, julgeme väita, et saime väga hästi hakkama. Tundub, et keegi tahab väga raha lugeda, aga tegime seda tõesti vabast tahtest ja tasuta. Ainsaks tasuks oli suurepärane etendus ja publiku tänu. Veljo Tormise Kultuuriseltsi tellitud Tauno Aintsi ja Urmas Lennuki teos „Lauritsa lubadus“ rikastab Kuusalu valla pärandkultuuri ja kindlasti jõuab ka professionaalsetele lavadele.“
Suurematest tegemistest loetlevad juhatuse liikmed veel raamatute  „Mööda maad ja pikki randa“, “Kuusalu rahva elulood“  ja „Kuusalu kihelkonna rahvarõivaste valmistamine“ väljaandmist; regilauluplaati, Kuusalu rahvamaja sõlgede valmistamist, kihelkonnamänge valla erinevates külades;  maestro Veljo Tormise 80. sünnipäeva tähistamist Kõrveaial tema sünnikodus koos mälestusmärgi rajamisega.
Tulekul on traditsiooniliselt taidlejate talvepidu,  kevadeootuse- ja jõulumeisterdamise perepäevad. Loodetakse korraldada kihelkonnamängu. Lauritsapäeva üritusi, mihklipäeva perematka. Plaanis on ka ellu kutsuda üks uus ürituste sari, mis puudutab soome-ugri sugulasrahvaid.
„Loomulikult tulevad rahvamajas teatrietendused lastele ja täiskasvanutele ning kontserdid. Loodame ka edaspidi teha koostööd meie heade partneritega – Kuusalu Kunstide Kool, Kuusalu keskkool, Pille Lille Muusikute Fond, Kuusalu Spordikeskus, MTÜ Kiiu Arendus, MTÜ Kuusalu Külade Ühing. Oodatud on alati kohalike taidlejate esinemised Kuusalu rahvamajas,“ rääkisid Tormise-seltsi juhatuse liikmed.

Eelmine artikkelHirvli külas Hiiekivi talus kasvab 80 angoora küülikut
Järgmine artikkelAruküla õpetaja CRISTINA KASKA: „Filmi ei tee meeskonnata“