TORE koolitused noortele Kolgas ja Raasikul

1679

Noorteühing TORE ehk Tugiõpilaste Oma Ring Eestis korraldab noortele sotsiaalsete oskuste koolitusi ning annab välja torekate tugiõpilaste tunnistusi.


Kolga tugiõpilased ja nende koolitajad.

„Tugiõpilaste koolitus käib mängulise tegevuse kaudu. Palju on rollimänge. Õpitakse inimesi nägema erinevates situatsioonides, analüüsitakse ning arutatakse – kuidas hoida suhteid, lahendada konflikte, kuulata ja mõista teisi, millised omadused peavad olema inimeste abistamiseks ja paljut muud,“ kirjeldab Kolga noortejuht Marju Jaanimäe, kes töötab 2005. aastast ka üle-eestilise noorteühingu TORE tegevjuhina.

„Me ei eelda, et kõik koolituse läbinud noored hakkaksid tugiõpilasteks. Eesmärk on palju laiem – kujundada väärtushinnanguid, hoolivat suhtumist. Keskendume õpilaste isiksuslikule enesearengule ja heale toimetulekule eri situatsioonides.
Mida rohkem on suhtlemisoskustega õpilasi, seda väiksem võimalus jääb näiteks kiusamisjuhtudele. Mõnest noorest võib konkreetsete juhtumite ja ta  valmisoleku korral saada ka kellegi tugiõpilane.“

Möödunud nädalal lõppes Kolga noortekeskuses tulevaste torekate ehk tugiõpilaste koolituse esimene pool. Koos hakati käima aprillis. Noori on kokku 13, valdavalt 7.-9. klassist – enamik Kolgast, üks neiu ka Loksalt, Maarja Moks.

„Kuna hakkasin lõpetama muusikakooli, tahtsin endale muud tegevust. Kolgas on torekate koolitus enamasti kord nädalas, kaks tundi. Sõitsin sinna ja tagasi bussiga. Väga vahva koolitus ja seltskond on. Räägitakse asjadest, millest omavahel tavaliselt ei kõnelda, näiteks inimeste sarnasused ja erinevused, kurvad ja head kogemused. Kindlasti osalen ka edasi, kui järgmisel õppeaastal koolitus jätkub,“ kinnitab Maarja Moks.

Kolm aastat tagasi tugiõpilase tunnistuse saanud ja nüüd koolitajana osalenud Algimantas Skipitis, Kolga keskkooli 9. klassi õpilane, jutustab, et mängulistes olukordades hakkavad esialgu tagasihoidlikud ja kinnised noored end järjest vabamalt tundma: „Mängud teevad rõõmsaks, muudab käitumise vabaks. Õpime olukordi tundma, räägime.“       

TORE koolitustega alustati Kolgas 2008. aastal, osales kümmekond õpilast. Tookord toreka tunnistuse saanud Roland Vilepaju on nüüd juba tööinimene, aga aidanud Kolgas torekaid koolitada aastal 2010 ning osaleb ka tänavusel koolitusel.

Kolga grupi paljud liikmed lähevad augustis Kloogarannas toimuvasse traditsioonilisse vabariiklikusse TORE suvekooli. 

MTÜd TORE rahastab haridusministeerium – noortetegevuseks antakse aastatoetust ühingutele, mis tegutsevad vähemalt viies maakonnas ning hõlmavad 500 või rohkem inimest, millest kolmandik on noored.

TORE kohalikke gruppe on kõigis maakondades, kokku on tegevustesse haaratud 600 noort ja nende juhendajat. Enamasti on TORE rühmad koolides.

Noortekeskustest on TOREga olnud seotud üksikud. Kõige esimesena liitus tänu Marju Jaanimäele Kolga noortekeskus. Mõni aeg tagasi tekkis rühm Imavere noortekeskusesse. Tänavu märtsist algas TORE koolitus Raasiku noortekeskuses noortejuht Angela Alliku eestvedamisel.

Marju Jaanimäe: „Meie ühingu eesmärk on suurendada ühiskonnas endaga hästi toime tulevate inimeste hulka. Tugiõpilase koolitamise idee sai alguse Soomest, sealne ühing on juba 40aastane. Eestisse tõi TORE liikumise 17 aastat tagasi Aili Praks Kuusalust. MTÜ TORE on asutatud 2000. aastal.“

TORE tegevjuht kiidab, et muljed on koolitusest väga head: „Kui ma nende noortega toimunud positiivseid muutusi vaatan, saan kinnitust, et teeme õiget asja.“

Raasiku noored osalevad torekate koolitusel esimest aastat. Noortejuht Angela Allik on kahel korral sõitnud koos Jaanika Jaasma, Elena Järsi ja Hele-Riin Bachiga Imavere kanti, kus koolitusel olid koos noored neljast eri kandist. Kolmas koolitus tuleb sügisel.