„Tor­mis Kõr­veaial“

751

Ehk­ki pü­ha­päev, 12. au­gust oli vih­ma­ne, ko­gu­ne­sid õh­tul Kuu­sa­lu val­la au­ko­da­ni­ku, he­li­loo­ja ­Vel­jo Tor­mi­se sün­ni­ko­dus­se Aru kü­las­se Kõr­veaia­le sa­da­kond ini­mest te­da mee­nu­ta­ma ja kuu­la­ma kam­mer­koo­ri Col­lee­gium Mu­si­ca­le kont­ser­ti maest­ro loo­min­gust. Tor­mi­se-selt­si te­gev­juht Ul­vi Rand: „Kont­ser­di ajal kor­raks oli ker­ge vih­ma­sa­du, see­jä­rel nä­gi­me ot­se­kui süm­bool­selt kaht vi­ker­kaart. Pa­ni­me Kõr­veaia­le la­va, aga mit­te või­men­dust, et lau­lud mõ­juk­sid ehe­dalt. Tu­le­val aas­tal tee­me taas kont­ser­di „Tor­mis Kõr­veaial“. Hak­ka­me ju­ba ka et­te val­mis­ta­ma Tor­mi­se 90. sün­niaas­ta­päe­va tä­his­ta­mist 2 aas­ta pä­rast lau­rit­sa­päe­va pai­ku.“

Eelmine artikkelSõnumitoojas 8. augustil
Järgmine artikkelLau­rit­sa­päe­va­jook­su tu­le­mu­sed