Tööõpetus koolides

459

Vanemad inimesed, ka keskealised ja nooremadki mäletavad, kuidas põhikooli osas pidid tööõpetuse tundides tüdrukud õmblema, kuduma, heegeldama, poisid tegelesid puu- ja ka metallitöödega. Tänapäeval on poistel tehnoloogiaõpetuse tunnid, tüdrukutel käsitöö ja kodundus ning riiklik õppekava näeb ette, et neid tunde tuleb anda 10 protsendi osas vastupidi. Samas saavad koolid võimaldada tüdrukutel valida peamiseks õppeaineks tehnoloogia, poistel käsitöö ja kodunduse. Kui Sõnumitooja käis Raasiku koolis ja uuris tüdrukutelt, mida eelistavad, vastati, et tehnoloogiatundides võiks käia ka edaspidi, kokandustunde tahaks samuti, aga kudumist-heegeldamist mitte. Samas tõdesid õpetajad, et käsitöö valmistab raskusi, tüdrukutel kipub käsi olema otsekui lukus. Aeg on läinud edasi, võimalused ja huvid muutunud. Loodetavasti tärkab näputööhuvi noortel edaspidi, vanemas eas, et me rahvuslik käsitöö ei kaoks.