TÕNIS PRAKS võitis kohtus Kuusalu vallavalitsust

2263

Tallinna halduskohus tunnistas kehtetuks vallavalitsuse korralduse Kolga-Aabla Triinu kinnistule antud ehitusloa tühistamise kohta.

Kuusalu vallavalitsus andis 2009. aasta 12. veebruaril kirjaliku nõusoleku ehk ehitusloa Kolga-Aabla külas Triinu kinnistul asuva pumbamaja ümberehitamiseks paadikuuriks. Kinnistu omanik Tõnis Praks alustas ehitust, kuid poolteist aastat hiljem, 5. augustil 2010 tunnistas vallavalitsus korraldusega nr 589 ehitusloa kehtetuks.

Vallavalitsus põhjendas otsust asjaoluga, et külarahvas saatis kirja ja avaldas kartust, et kinnistul asuv puurkaev võib reostada põhjavett. Ehitusinspektor käis kohapeal kontrollimas ning leidis, et kaev ei olnud likvideeritud, nagu oli kirjas kinnistu kohta koostatud varasemates dokumentides, vaid plommitud. Vallavalitsus küsis kooskõlastust keskkonnaametilt, seda ei antud.

Tõnis Praks esitas möödunud aasta septembris halduskohtusse kaebuse ja palus korraldus nr 589 tühistada.

Halduskohus langetas otsuse tänavu juuni lõpus ja rahuldas kaebuse, kuna vallavalitsus ei võimaldanud enne ehitusloa tühistamist Tõnis Praksil oma arvamust esitada.

Kohtuotsuses on öeldud: „Ärakuulamisõiguse mittevõimaldamine käesoleval juhul on kohtu hinnangul sedavõrd oluline haldusmenetluse nõuete rikkumine, mis sõltumata kaevatava korralduse sisule antavast hinnangust toob kaasa korralduse tühistamise.“

Kohus on lisanud, et ehitusloa kehtetuks tunnistamine on range mõjutusvahend, esitatud tõendite kohaselt ei ole vallavalitsus kaalunud leebemaid võimalusi rikkumise kõrvaldamiseks, näiteks ehitusloa peatamine, muutmine, ettekirjutuse tegemine puuduste kõrvaldamiseks või muu selline. Kohus märkis veel, et probleemi lahendamiseks oli võimalik algatada puurkaevu sulgemiseks projekti koostamine, ka ei ole välistatud puurkaevu kasutusele võtmise võimalus.

Kuusalu vallavalitsusel tuleb vastavalt kohtuotsusele kanda Tõnis Praksi õigusabikulud 500 euro ulatuses ning ka tema tasutud riigilõiv 15,97 eurot. Kaebaja taotles, et vallavalitsuselt mõistetaks välja 1200 eurot kohtukulude katteks, kuid kohus oli seisukohal, et see pole vajalik ega põhjendatud.

Kuusalu vallavalitsusel on aega halduskohtu otsuse peale apellatsioonkaebuse esitamiseks ringkonnakohtusse kuni 28. juulini. Seni ei ole vallavalitsus otsustanud, kas vaidlustab.

Kolga-Aabla Triinu kinnistu puurkaevu teemal on Sõnumitooja varem kirjutanud 15. detsembri 2010 ilmunud loos „Kuidas Kolga-Aablas sai pumbamajast paadikuur“ ning Eesti Päevaleht 8. detsembril 2010 „Põrandaküttega kuur kütab kirgi“.

Eelmine artikkelKiiu-Kuusalu kergliiklusteeks 320 000 eurot
Järgmine artikkelPuud Piibe maanteel