Toimetulekutoetuste maksmine on kasvanud mitu korda

807

Riik katab eluasemekulud, et leibkonnale jääks kätte toimetulekupiiriga ette nähtud summa.

Riiklikult kehtestatud toimetulekupiir on pere esimese liikme kohta 1000 krooni ja teisele ning järgmistele 800 krooni kuus. Kui eluasemekulud on suured ning nende tasumise korral jääks perele toimetulekupiirist väiksem sissetulek, kaetakse vahe riigi­eel­arvest toimetulekutoetusena.

Seda tasutakse omavalitsuste vahendusel eluaseme järgi – valla- või linnavalitsuse sotsiaaltöötajatele saab viia taotluse selles piirkonnas välja antud arvetega eluasemekulude kohta. Kriteerium on elukohapõhine. Toetust makstakse arvete, mitte rahvastikuregistri sissekannete järgi.

Kuusalu valla hoolekande spetsialist Pilleriin Rembel tõdeb, et viimasel ajal on olnud probleeme Tallinna linnaga. Kuusalu vallamajja on tulnud inimesi, kes elavad Tallinnas, kuid ei ole seal elanike registris. Neile on keeldutud toimetulekutoetust maksmast.

Pilleriin Rembel: „Sotsiaalministeeriumist öeldi, et Tallinna sotsiaalametnikel ei ole seaduslikku alust keelduda. Inimestel soovitatakse nõuda kirjalikku keeldumist ning pöörduda sellega maavalitsuse poole, et sealt saaks reageerida ja Tallinna ametnikega ühendust võtta.”

Kuusalu ja Anija vallas ning Loksa linnas on toimetulekutoetuste väljamaksmine kasvanud mitmekordselt võrreldes aastataguse olukorraga.

Kuusalu vallas said jaanuaris 2009 toimetulekutoetust 6 leibkonda, kokku 5715 krooni. Jaanuaris 2010 on seda makstud 34 perele, kokku 64 613 krooni ning veebruaris 35 perele 74 298 krooni.

Pilleriin Rembeli sõnul maksti aasta tagasi toimetulekutoetust enamasti üksikutele keskealistele ja vanematele meestele, kes polnud juba pikka aega tööl käinud. Aasta jooksul on saajate koosseis muutunud, palju on lastega peresid, noori inimesi.

Anija vallas oli jaanuaris 2009 toimetulekutoetuste saajaid 7 leibkonda, välja maksti kokku 16 012 krooni. Jaanuaris 2010 aga 38 leibkonda, kellele kulus kokku 71 100 krooni, ning veebruaris 41 peret, kokku maksti toimetulekutoetuseks 79 487 krooni.

Haridus- ja sotsiaaltöö vanemspetsialisti Marge Raja sõnul on ligi pooled toetatavatest lastega pered. Teine suurem grupp on üksi elavad töötud inimesed, pensionäre on vähe.

Loksa linnas on sel aastal välja makstud summad veel suuremad – jaanuaris-veebruaris said toimetulekutoetust 59 peret, kokku tasuti kahe kuuga 270 000 krooni. Põhiliselt makstakse nüüd toimetulekutoetust töötuks jäänud inimestele, kel on peres lapsed. Juurde on tulnud ka üksi elavaid töötuid. Pensionäre pole lisandunud.

Raasiku vallas on toimetulekutoetuste maksmine kasvanud vähem. Jaanuaris 2009 väljamakseid ei tehtud, tänavu jaanuaris said toimetulekutoetust 4 leibkonda, kokku 2758 krooni, veebruaris 11 leibkonda, kokku 12 022 krooni.

Juhtiv sotsiaaltöötaja Liivi Puumets lisas, et Raasiku vallas on võimalus neil töötutel, kel on töötu abiraha lõppenud, osaleda heakorratöödel, mille eest tasutakse vallaeelarvest. Aastal 2009 kulus vallaeelarvest selleks 94 000 krooni, tänavu  67 547 krooni.


Aastal 2008 maksti Kuusalu vallas toimetulekutoetust kokku 110 862 krooni, Anija vallas 54 971 krooni, Raasiku vallas 21 756 krooni ning Loksa linnas 235 725 krooni.

Aastal 2009 oli see summa Kuusalu vallas 309 544 krooni, Anija vallas 407 382 krooni, Raasiku vallas 57 878 krooni ning Loksa linnas 523 275 krooni.

Riik on omavalitsustele need summad hüvitanud.

Eelmine artikkelKallaletung
Järgmine artikkelToidupoed meelitavad ka maal allahindluste ja sooduskaupadega