Toe­tu­sed Ani­ja val­la spor­dik­lu­bi­de­le

21
Anija vald

SA Ani­ja Val­la Spor­di­maailm nõu­ko­gu on kin­ni­ta­nud tä­na­vu­sed toe­tu­sed spor­di­klu­bi­dele, kus tree­nivad val­la noor­ed. Toe­tust taot­le­sid ja saavad 4 klu­bi, kok­ku 36 030 eu­rot. MTÜ Keh­ra Kä­si­pall saab 21 810 eu­rot, jalg­pal­li­klu­bi Ani­ja Uni­ted 7200 eu­rot, Aeg­vii­du Spor­dik­lu­bi 3780 eu­rot ja Orien­tee­ru­misk­lu­bi Põr­gu­põh­ja 3240 eu­rot. „Toe­tus­te ko­gu­sum­ma on tä­na­vu väik­sem, mul­lu ja­ga­si­me nel­ja­le klu­bi­le kok­ku 37 790 eu­rot,“ üt­les Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma ju­ha­tu­se lii­ge Lii­vi Han­sen. Ta sel­gi­tas, et ka tä­na­vu ar­ves­ta­ti toe­tust sel­le jär­gi, kui pal­ju osa­leb klu­bi­de tree­nin­gu­tel Ani­ja val­la lap­si. Pea­ra­ha oma val­la lap­se koh­ta on 180 eurot, kui tree­ne­ril on kut­se­tun­nis­tus, ja 150 eu­rot, kui tree­ner on il­ma kut­se­tun­nis­tu­se­ta: „Mak­sa­me toe­tu­se klu­bi­de­le ka­hes osas, jaa­nua­ris ja sep­temb­ris. Sü­gi­sel või­vad klubid juur­de taot­le­da, kui lap­si on tree­nin­gu­tel roh­kem või tree­ne­rid taot­le­nud kut­se­tun­nis­tust.“

Eelmine artikkelSt­rei­gis osa­le­nud Raa­si­ku val­la õpe­ta­ja­te­le ta­su
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la­va­lit­su­ses uus tee­hoiu­ko­mis­jon