Toetuse saamiseks tuleb Aruküla ÜVK korraga välja ehitada

1571

Aruküla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamine on takerdunud Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõudmistesse.

Suvel algas Raasiku alevikus ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni rajamine, mis peaks lõppema järgmise aasta maikuus. Tööd on plaanitud ka Arukülla, kuid KIK on taotluse mitu korda tagasi lükanud. Ka nüüd on vallavalitsus saanud info, et Aruküla ÜVK projekt tuleks teha täismahus, mitte etappidena, nagu praegu planeeritud. Tööde tegemiseks täismahus aga Raasiku vallal ja vee-ettevõttel Raven finantsvõimekust pole.
Raasiku vallale ÜVK arengukava koostanud ning KIKile taotlused esitanud konsultant Valdo Liiv OÜst VKM Konsult rääkis Raasiku vallavolikogu möödunud nädala istungil, et tuleks võtta vastu põhimõtteline otsus, mida teha edasi.
Ta selgitas, et 2014. aastal koostatud ÜVK arengukavas on torustike renoveerimine ja rajamine Arukülla ja Raasikule. Projekt jagati etappideks eelkõige rahalistel põhjustel, aga ka selleks, et võita aega juurde KIKi nõudmisele – vähemalt 60 protsenti torustiku äärde jäävate kinnistute omanikest peavad olema nõus liituma.
Esimese taotluse ÜVK ehitamiseks Arukülla lükkas KIK tagasi, kuna soovis näha rohkem uusi torustikke ja vähem renoveerimist. Raven võttis taotluse tagasi, tegi ümber, põhjendas rekonstrueerimised, lisas jätkutegevused, suurendas Aruküla ehitushanke mahtu, kuna Raasiku hange kujunes odavamaks. KIK taas toetust ei rahuldanud, põhjendades, et projekt tuleks teha korraga täismahus. Euroopa Liidu rahaga on eesmärk kõigi üle 2000 elanikuga asulate reoveekogumisalad välja ehitada ning ministeerium osalisi rahastusi anda ei taha.
Konsultant lausus, et on esitatud vaie ning oodatakse otsust. KIK soovitab esitada Aruküla taotlus uuesti ja täies mahus, siis on ka toetusele parem abimäär. Selle kogumaksumus oleks aga 3,8 miljonit eurot, juurde oleks vaja leida seega 250 000 eurot. Konsultandi sõnul Ravenil selleks võimekus puudub ning Aruküla projektile rohkem panustades ei saa välja ehitada Raasiku oma.
Raasiku vallal on tema sõnul kolm võimalust: leida lisaraha ja teha taotlus ümber, esitada aasta alguses taotlus uuesti, kirjutada, et Arukülas polegi kunagi plaanis täismahus ÜVKd teha või oodata ära KIKi lõppotsus. Ta soovitab viimast varianti, kuna leiab, et Ravenile ja vallale on liiga tehtud, sest määruses ei olnud taotluse esitamise ajal kirjas 100 protsendi ehitamise nõuet. Taotluse esitamist toetab ka volikogu otsus teha ÜVK etappidena.
Alla 2000 elanikuga Raasiku kohta täismahus tegemise nõue ei kehti, küll aga sõltub ka selle projekti rahastus KIKi siseriiklikust rahastusprogrammist.
Vallavolikogu otsust ei langetanud. Vallavanem kommenteeris pärast istungit Sõnumitoojale, et on plaanis järgida konsultandi ettepanekut oodata ära KIKi otsus.