Töötute arv veebruari seisuga

563

Töötukassa andmetel on veebruari lõpu seisuga Loksa linnas registreeritud töötuid 267 (jaanuari lõpus 256), Anija vallas 252, nagu ka kuu aega varem. Kuusalu vallas on registreeritud töötuid 235 (jaanuaris 223), Raasiku vallas 121 (132), Aegviidus 25 (27), Jõelähtme vallas 205 (212).